Pirot: Konkurs za podsticaje u poljoprivredi do 15. novembra

Konkurs za korišćenje sredstava za podsticaje u poljoprivredi i razvoju ruralne ekonomije u toku 2023. godine koji je raspisao grad Pirot  traje do 15. novembra, ili do utroška sredstava.

Predmet konkursa je finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo , prebivalište i parcele na teritoriji grada Pirota, kroz sufinansiranje investicija za razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralne ekonomije.

 

 

ČITAJTE I: Usvojene izmene zakona o podsticajima po hektaru

 

 

 

Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede mogu da se koriste kao finansijska podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za sledeće investicije:

Sektor mleka:

 • Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa

 • Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi:

 • Mašine za manipulaciju stajnjakom

 • Mašine i oprema za pripremu stočne hrane

 • Mašine za obradu zemljišta, đubrenje, setvu, zaštitu, berbu useva, transport:

 • Mašine i oprema za navodnjavanje usev.

Prihvatljivi korisnici subvencija u sektoru mleka su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju do 29 krava na kraju investicije; Ostali se upućuju na IPARD programe.

Sektor mesa:

 • Nabavka kvalitetnih goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa: maksimalno 30.000 dinara po grlu. Pravo na sredstva iz ovog programa ima farmer koji poseduje objekte koji odgovaraju minimalnim tehničkim standardima predviđenim za ovu vrstu životinja. Grla kupljena na ovaj način koriste se za priplod, a ne za tov.

 • Mašine za manipulaciju stajnjakom

 • Mašine i oprema za pripremu stočne hrane

 • Mašine za obradu zemljišta, đubrenje, setvu, zaštitu, berbu useva, transport:

 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva.

Sektor voće, grožđe, povrće i cveće:

 • Podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada

 • Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća

 • Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima I višegodišnjim zasadima

 • Mašine, oprema i specifična mehanizacija za voćarsku, vinogradarsku, cvećarsku i povrtarsku proizvodnju

 • Mašine i oprema za navodnjavanje useva

 • Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada sa pratećim elementima ( mrežasta žica, stubovi i sl.)

Sektor ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa):

 • mašine za obradu zemljišta, setvu, sadnju, zaštitu bilja, skidanje useva, transport

 • mašine i oprema za navodnjavanje

Sektor pčelarstvo:

 • nabavka opreme za pčelarstvo

 • nabavka namenskih vozila , prikolica, za transport pčelinjih društava I platformi.

Sektor proizvodnja konzumnih jaja:

 • nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja

 • nabavka opreme za sortiranje, obeležavanje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja

 • nabavka opreme za sakupljanje, korišćenje i transport đubriva

Podrška preradi na gazdinstvu:

 • nabavka nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka I proizvoda od mleka

 • nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa, usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa I proizvoda od mesa

 • nabavka opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa I proizvoda od mesa

Subvencija premije osiguranja za životinje, useve i plodove
Subvencionisaće se 30% iznosa premije osiguranja za životinje, useve i plodove a minimalni iznos premije osiguranja treba da bude 5.000 dinara bez PDV-a.

 

Maksimalni iznos subvencije premije osiguranja po jednom gazdinstvu je 200.000 dinara bez PDV-a. Pravo na subvenciju premije imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su prijavila stočarsku, ratarsku, voćarsku ili povrtarsku proizvodnju. Obavezno je da parcela na kojoj su osigurani usevi i plodovi bude upisana u Registar biljne proizvodnje gazdinstva kao i da je osigurana stoka vlasništvo ugovarača osiguranja.

Subvencija veštačkog osemenjavanja goveda

Osemenjavanje se subvencioniše sa 2.000 dinara po grlu. Javni poziv biće objavljen u oktobru a zahtevi će se podnositi od 1. do 10. novembra 2023. godine a za grla koja su osemenjena u periodu od 1. novembra 2022. do 31. oktobra 2023.

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo u tekućoj godini ima pravo na ukupan iznos subvencija od maksimalno 800.000 dinara za investicije , premije osiguranja do 200.000 . Veštačko osemenjavanje nema ograničenja.

Gazdinstvo može da konkuriše za više mera iz konkursa ukoliko su saglasne sa proizvodnjom prijavljenom u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Gazdinstvo može za subvencije da konkuriše jednom mesečno i to od 01. do 05. u mesecu više puta dok traje konkurs ili dok ne ispuni maksimum od 800.000 dinara.

Konkurs će trajati do utroška sredstava predviđenih u gradskom Budžetu za ove namene, a najkasnije do 05. novembra 2023. godine osim za veštačko osemenjavanje za koje konkurs traje od 01. do 10. novembra 2023.

Za sve potrebne informacije obratiti se stručnoj službi za poljoprivredu na telefon 010 305-541, 305-515. Brošura sa uputstvom za konkurisanje i konkursni obrazac uzimaju se na šalteru informacija u Uslužnom centru.

Javni poziv i konkursnu dokumentaciju možete pogledati ovde.

Izvor: Grad Pirot