21 januara, 2022

Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni - po širini

Pravilan položaj prednjeg plužnog tela je kada je peta (kraj) raonika ...

Ruralni turizam - šansa za seoska domaćinstva

  Potencijali za razvoj seoskog ili ruralnog turizma u Srbiji su ...

Grašac – autohtona sorta za bela vina

  Vinarstvo i vinogradarstvo su u Srbiji i celom našem regionu u ...

Značaj plodoreda u organskoj proizvodnji

  Plodnost zemljišta je veoma važan činilac kako u konvencionalno ...

Obrada i dezinfekcija zemljišta u plasteniku

  Obrada i priprema zemljišta zavisi od njegovihosobina, sistema ...