Apel Uprave za veterinu pred Uskršnje praznike

 

U vreme nastupajućih uskršnjih praznika, a usled povećanog prometa hrane životinjskog porekla, naročito ribe, mesa i jaja, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pored redovnih inspekcijskih nadzora, sprovode i vanredne odnosno koordinisane kontrole, svih mesta na kojima se prometuje hrana životinjskog porekla u svim okruzima Republike Srbije.

 

 

ČITAJTE I: Holandija uništava 201.000 pilića zbog ptičijeg gripa

 

 

 

 

Ove kontrole se planiraju i izvode u skladu sa analizom rizika, sa posebnim osvrtom na mesta na kojima se u praznične dane očekuje veća ponuda, ali i potražnja.

U objektima za promet na malo i zelenim pijacama, Veterinarska inspekcija kontroliše poreklo, sledljivost u proizvodnji, sprovođenje dijagnostičkih ispitivanja jata koja se koriste za proizvodnju konzumnih jaja kao i parametara bezbednosti konzumnih jaja kao hrane, uslove čuvanja, skladištenja, i izlaganja prodaji, rokove upotrebe i deklarisanje.

Veterinarski inspektori su tokom 2022. godine izvršili 4897 redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora u objektima za promet na malo koji  stavljaju u promet hranu životinjskog. Tokom kontrola utvrđeno je 1581 neusaglašenosti, doneto 1160 rešenja za otklanjanje neusaglašenosti i podneto je 273 prijave nadležnim prekršajnim sudovima zbog kršenja odredbi Zakona o bezbednosti hrane.

Iz razloga nebezbednosti po potrošače (hrana bez dokaza o poreklu, nepravilne deklaracije, nepravilni uslovi čuvanja, protekao rok trajanja i sl.) u ovom periodu isključeno je iz prometa i neškodljivo uništeno 31.688,50 kilograma mesa i proizvoda od mesa, 10586,19 litara mleka i proizvoda od mleka, 839 kilograma ribe i proizvoda od ribe i 10586, 19 jaja i proizvoda od jaja.

Veterinarska inspekcija u okviru svojih redovnih aktivnosti i u skladu sa ovlašćenjima, vrši stalni nadzor u objektima za proizvodnju, preradu, skladištenje i promet hrane životinjskog porekla – specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda), prodavnicama delikatesa, samoposlugama, megamarketima, restoranima, poslastičarnicama, kioscima brze hrane i zelenim pijacama.

Apelujemo na potrošače da hranu kupuju na mestima koja su za to registrovana i hranu koja je propisno deklarisana, odnosno da se ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“, ali i da prijave svaku sumnju na nepravilnost nadležnoj veterinarskoj inspekciji kako bi mogli preduzeti zakonom propisane mere i sankcionisati subjekte u poslovanju sa hranom kod kojih se te nepravilnosti utvrde.

Kako bi se izbegao rizik po zdravlje ljudi, potrošačima se preporučuje sledeće:

-Kupovati hranu isključivo u registrovanim ili odobrenim objektima za proizvodnju i prodaju hrane – samoposlugama, hipermarketima, specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice), ili od lokalnih proizvođača koji su registrovani za proizvodnju po tradicionalnim metodama;

-Na pijacama,  kupovati jaja od registrovanih proizvođača, gde je jasno istaknut registarski broj gazdinstva i datum proizvodnje jaja; proizvode od mleka i mesa koji su izloženi prodaji na propisanim temperaturama (rashladne vitrine);

-Obratiti pažnju na higijenu lica koja manipulišu hranom, higijenu posuda i alata koji se koriste pri rukovanju hranom;

-Proveriti deklaraciju proizvoda koja treba da sadrži najmanje naziv proizvođača, kontrolni broj objekta, datum klanja/proizvodnje/zamrzavanja, rok upotrebe i temperaturu čuvanja hrane;

-Poštovati uputstva proizvođača o načinu pripreme hrane i načinu konzumacije; naročito obratiti pažnju na rok trajanja proizvoda pre i posle otvaranja ili manipulacije;

-Obratiti pažnju na kvalitet proizvoda (izgled, boja, miris, eventualna oštećenja, buđ ili neprijatni mirisi);

-Ne kupovati unapred samleveno meso, već zahtevati da se meso samelje u prisustvu potrošača, sem ako nije originalno upakovano i deklarisano;

-Sačuvati fiskalne račune;

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

U slučaju uočenih nepravilnosti, obratiti se nadležnoj inspekciji.

Kontakt adrese, brojevi telefona i adrese elektronske pošte odseka veterinarske inspekcije u upravnim okruzima se nalaze na internet stranicama Uprave za veterinu.

Foto: Unsplash