Nova oprema za analizu zemljišta i vodotokova u Banatu, kontrola na 280 pesticida

 

U Pančevu je instaliran instrument i laboratorijska oprema za analizu kvaliteta zemljišta i vodotokova u Južnom Banatu i Temišvarskom regionu.

Instaliran je tečni hromatograf sa masono-masenim detektorom (LC-MS/MS) marke „Thermo Fisher Scientific”. Takođe je instalirana i laboratorijska oprema za pripremu uzoraka koja uključuje digestor, centrifugu, aparat za ultračistu vodu, analitičku vagu, mlin, ultrazvučno kupatilo, sita, vakuum uparivač, itd.

-Rumunski partner, Univerzitet prirodnih nauka „Kralj Mihaj I” iz Temišvara, završio je analize uzoraka prikupljenih u Rumuniji. U uzorcima vode i zemljišta nije uočeno prekoračenje dozvoljenih granica toksičnih metala prema propisima Evropske unije. U toku je analiza uzoraka iz Srbije. Ovde u Srbiji, na već pomenutom instrumentu i uz upotrebu ostale opreme, upravo se vrše analize pesticida i njihovih metabolita. Kod nas će se raditi analize na 280 različitih pesticida. Onda ćemo na osnovu toga uspeti da vidimo da li nešto od tih pesticida postoji ili ne postoji, da li postoji svih 280 što je vrlo vrlo teško, nadamo se da ćemo analizom utvrditi da je sve u granicama regulative, objasnio je dr Nenad Zarić, naučni saradnik na Biološkom fakultetu i rukovodilac istraživanja u projektu.

Kako je Zarić dodao, na ovaj način će biti ispunjen jedan od ciljeva projekta, a to je uspostavljanje sistema monitoringa za prikupljanje podataka o zagađenju prirodnih resursa u pograničnom regionu.

 

 

 

ČITAJTE I: Posledice preterane upotrebe azota u ishrani povrća

 

 

 

 

Istovremeno se radi na knjizi smernica za poljoprivrednike čime da tretiraju svoje useve kako bi održivo koristili prirodne resurse.

-Kada budemo završili analize i kada budemo dobili podatke o stanju na terenu, mi ćemo napisati knjigu smernica u kojoj ćemo savetovati poljoprivrednike šta da rade ubuduće. Ukoliko ustanovimo da postoji višak nekih pesticida ili da ih nema uopšte onda možemo da kažemo nastavite ovako kako ste i do sada radili ili da smanjimo određeni pesticid i da uvedemo neku alternativu. Sve to na kraju dovodi do toga da imamo zdraviju hranu, izjavio je dr Nenad Zarić.

Kroz mreže za obrazovanje će se ovi podaci, zajedno sa smernicama o održivom korišćenju prirodnih resursa, preneti na stanovništvo, korisnike i upravljače ovih prirodnih resursa.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

-Ovo ćemo ostvariti kroz organizovanje konferencija za štampu, radionica, seminara i informativnih događaja na kojima se svi zainteresovani mogu informisati o projektu, njegovoj realizaciji i prikupljenim podacima, zaključio je dr Nenad Zarić.

Projekat sprovode Univerzitet prirodnih nauka „Kralj Mihaj I Rumunski“ iz Temišvara i Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo, kroz Intereg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Izvor: Agrosmart