Razvojni fond Vojvodine: Konkursna linija za turizam

 

Razvojni fond AP Vojvodine, kao finansijska institucija, uvek prati dešavanja na finansijskom tržištu i prilagođava se promenama na njemu.

Ova institucija uvek pred sebe postavlja najviše ciljeve i ulaže napore kako bi svoje proizvode što bolje približili potrebama krajnjih korisnicima.

Upravo iz tog  razloga vrši prilagođavanje uslova i uvođenje novina u konkurse, a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom.

 

 

ČITAJTE I: Posetioci sajma zainteresovani za kredite Razvojnog fonda Vojvodine

 

 

Uvidevši da se sve veći broj poljoprivrednih gazdinstava i privrednika okreće ka turizmu kao grani poljoprivrede i privrede, Fond je poseban akcenat stavio na konkursnu liniju za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisanu od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, koje je razvio u saradnji sa pomenutim sekretarijatom.

Foto: Agroportal.rs

Osnovni cilj razvoja ove kreditne linija je je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, radi  unapređenja turističke ponude AP Vojvodine.

Posebni ciljevi dodele sredstava su razvoj turističke delatnosti karakteristične za geografsko područje Vojvodine, odnosno za razvoj: ruralnog turizma, lovnog i ribolovnog turizma, gastronomskog turizma, verskog, kulturnog turizma, zdravstvenog turizma, seoskog turizma, agroturizma i turizma u seoskom domaćinstvu, malih porodičnih hotela u selima, kampova, etno sela, etno kuća, izletišta, folklora.

Foto: Agroportal.rs

Krediti se dodeljuju za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva za: izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptacijua i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta, sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga, obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma, nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima, dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira i ostale namene u oblasti turizma.

Foto: Agroportal.rs

Konkursna linija sadrži u sebi mnoge pogodnosti koje se ogledaju u tome da će redovna kamata biti refundirana u celosti kroz subvencionisanje  Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Obrada kreditnog zahteva kod ove, kao i kod ostalih konkursnih linija Razvojnog fonda je bez naknade.

Foto: Agroportal.rs

Kreditna linija je do 7 godina, do 24 meseci period mirovanja,a iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva. Sopstveno učešće je najmanje 20%, a za investicije u oblasti organske proizvodnje 10%, predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava).

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Razvojni fond AP Vojvodine iz godine u godinu nastavlja trend uspešnog poslovanja. Analizirajući broj podnetih i odobrenih kreditnih zahteva u proteklom periodu došli smo do zaključka da je najveće interesovanje korisnika vladalo za kredite za investicije u poljoprivredi, za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i za kupovinu poljoprivredne mehanizacije.

Sve dodatne informacije o ovoj, kao i o ostalim  konkursnim linijama Razvojnog fonda, se mogu videti na sajtu www.rfapv.rs, pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.

Izvor: Razvojni fond Vojvodine