Rezidba vinove loze “kondir na kondir”

 

Rezidba  vinove loze je jedna od najzahtevnijih operacija u samom vinogradu. U zimskom periodu je  najbolja preglednost lastara a takođe i najmanja mogućnost prenosa bolesti.

Intenzitet rezidbe kao i način određuje se na osnovu uzgojnog oblika, sorte kao i samog uzgoja, tj. namene i opterećenja čokota grozdovima.

Rod vinove loze je na jednogodišnjem lastaru. Okce na kondiru ili luku razvija se u proleće i formira lastar. Na jednogodišnjem lastaru formiraju se cvasti iz kojih se formira grozd sa bobicama.

Prve godine po zasnivanju zasada preporuka je negovati jedan do dva lastara da bi se formirao čokot, sa dva ili četri kraka. Slabiji lastar se uklanja dok jači ostaje da se formira sam čokot. Visina čokota zavisi od samog načina uzgoja ako se radi špaliru.

 

 

ČITAJTE I: Pergola – formiranje i gajenje vinove loze

 

 

Narednog  proleća lastar se orezuje na luk. Orezivanje se vrši par centrimetra ispod prve žice.  Na vrhu čokota iz okaca razviće se nekoliko lastara. Zelenom rezidbom ostaviti samo dva lastara koja se protežu sa leve i desna strane čokota.  Na taj način formiramo dve horinzontalne kordunice.

Sledeće, tj. treće godine kodunice orezujemo na luk od osam do dvanaest okaca. U toku treće godine iz kordunice formiraju se lastari. Raspored lastara na luku treba da bude takav da jedan drugog ne zagušuju. Lastare koji su formirani sa donjih okaca obavezno ukloniti.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Četvrte godine na svakom kraku kordunice imaćemo tri do pet razvijenih lastara. Zimskom rezidbom lastari se orezuju na dva do tri okca i tako formiramo rodne čvorove. Na čvorovima horinzontalnog kraka kordunice, gornji lastar na kondiru se orezuje do osnove, a donji lastar se orezuje na kondir sa dva okca.

Ovo je jedan od načina rezidbe kondir na kondir.

 

Piše: Dipl. inž. Milan Petrović,  PSSS Kruševac