Rigolovanje kao nezaobilazna agrotehnička mera

 

Kada  planiramo podizanje novih zasada voća i vinove loze moramo da sagledamo više činilaca koje treba uraditi pre sadnje.

Pored izbora terena, ekspozicije, nadmorske visine, analize plodnosti zemljišta, meliorativnog đubrenja, jedna od veoma važnih operacija je i duboko oranje ili rigolovanje.

 

ČITAJTE I: Zima se vraća, voćari spremite se za zaštitu voćki od mraza

 

 

Ovom operacijom stvaraju se optimalni uslovi za razvoj biljaka, za razvoj korenovog sistema bilјaka u prvim godinama nakon sadnje. čime se ostvaruju odgovarajući prinosi  i mogućnost mehanizovane obrade.

Korenov sistem višegodišnjih zasada se razvija na dubinama i većim od 50 cm tako da je pre podizanja zasada neophodno obradom obezbediti povoljne uslove za njegov razvoj.

Na prvi pogled rigolovanje je skupa agrotehnička mera. Međutim, ona nosi dosta benefita u narednim godinama.

Foto: Pixabay

Koristi od rigolovanja su višestruke pre svega jer se prilikom premeštanja zemlјišnih slojeva rastresita i najplodnija zemlјa smesti na onu dubinu u kojoj će se razvijati najveći deo korenovog sistema.

Rigolovanjem se iznose na površinu zemlјišta ostaci korenovog sistema prethodne kulutre gajene na toj parceli, što omogućava lakše čišćenje zemlјišta od njih. Zemlјište posle rigolovanja upija i zadržava veću količinu vode od padavina te se tako stvara povolјniji vodni režim zemlјišta. Đubrivo se pri rigolovanju unosi u dublјe slojeve zemlјišta gde će se razvijati najveća masa korenovog sistema.

Foto: Pixabay

Ovom agrotehničkom merom se u sloju obrađenog zemlјišta stvaraju povolјniji vodni i vazdušni režim zemlјišta, a istovremeno i aktiviraju mikroorganizmi i niz biohemijskih procesa što sve doprinosi stvaranju povolјnijih uslova za rast, razvoj i plodonošenje višegodišnjih zasada.

Rigolovanje se obavlјa na dubini od 60 do 120 cm, što pre svega zavisi od klimatskih uslova, tipa zemlјišta i dubine sadnje, odnosno dužine sadnog materijala.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Suvlјa zemlјišta treba rigolovati dublјe nego vlažna. Može se rigolovati cela površina zemlјišta ili pojasevi širine od 1 do 2 m, ali je bolјe rigolovati celu povrišinu zemlјišta jer se tako stvaraju uslovi da se koren nesmetano razvija u svim pravcima.

 

Piše: Dipl.inž Boban Marković, PSSS Smederevo