Salata kao indikator plodnosti

 

Proizvodnja salate u plasteniku jedna je od zastupljenijih kultura koju proizvođači gaje nakon skidanja paradajza , krastavca i paprike.

Proizvodnja salate u zaštićenom prostoru počinje u drugoj polovini septembra i traje sve do kraja aprila. Salata posejana krajem decembra i početkom janara meseca pristiže za berbu krajem marta i početkom aprila.Karakteriše je kratak vegetacioni period od 50 do 120 dana, što zavisi od sortimenta.

 

 

ČITAJTE I: Problemi sa plodnošću zemljišta u plasteničkoj proizvodnji

 

 

Veliki broj proizvođača salatu gaji kao indikator plodnosti zemljišta. Salata nema velike zahteve prema hranjivima ali itekako pokaže nedostatak ili suvišak određenih elemenata u zemljištu.

Foto: Pixabay

Salati kao predkulture odgovaraju sve povrtarske kulture đubrene stajnjakom. Najbolje joj odgovaraju humusna zemljišta neutralne pH vrednosti. Osnovna obrada se sastoji od prvog prolaska frezom, zatim se radi osnovno đubrenje  i drugi prelazak frezom. Potrebno je da se dobije sitno mrvičasta struktura. Osnovno đubrenje obavlja se sa mineralnim đubrivima formulacije 1:2:3, npr. 8:16:24 ili 7:14:21 u količini 1,5-2 kg/10 ari. Naravno da je potrebno pre toga uraditi agrohemisku analizu. Pre rasađivanja obavlja se navodnjavanje do 90% PVK. Prvo navodnjavanje se sprovodi 5-7 dana od rasađivanja sa normom 15 -20 mm. Uz prvo navodnjavanje, ako je zemljište slabo obezbeđeno fosforom, vrši se prihranjivanje fosfornim đubrivom 1:3:1 za bolje ukorenjavanje.

Foto: Pixabay

U fazi 6-8 listova obavlja se prihrana KAN-om ili AN-om u količini od 0,8-1,2 kg/10 ari. Najbolji način navodnjavanja i prihrane je sistemom kap po kap, zbog uštede vode i  manjeg isparavanja. Navodnjavanje kišenjem se naročito ne preporučuje u fazi formiranja glavice, jer dolazi do nakupljanja vode između listova glavice koje podstiče razvoj bolesti, pre svega truleži. Preporučuje se svakodnevno provetravanje.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Salata je veoma osetljiva na nedostatak azota i kalijuma, ali i ovi elementi u suvišku pokazuju simptome na listovima što naravno umanjuje njihovu tržišnu vrednost. Zbog toga se i kaže da je indikator plodnosti.

Piše: Mira Miljković, PSSS Srbije