Saveti stručnjaka kompanije Kite doo: Zaštita uljane repice od sjajnika

 

Uljana repica se nalazi u različitim fazama rasta, od faze prisutni cvetni pupoljci još zatvoreni lišćem (BBCH 50), do faze cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmladjeg lišća (BBCH 52).

U usevima je prisutan repičin sjajnik Meligethes aeneus, koji predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina u proizvodnji uljane repice.

 

ČITAJTE I: Neophodna je zaštita pšenice

 

Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga, koji se intezivno pojavljuje kada je temperatura vazduha preko 15 stepeni. U potrazi za polenom, kojim se hrani, imago izgriza cvetne pupoljke i oštećuje ih. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju, što dovodi do gubitka prinosa i više od 50%. Kada se cvetovi otvore, prestaju štete, jer se tada imago hrani polenom.

Obilaskom parcela  utvrdjeno je da je ispunjen ekonomski prag, 1 imago/cvetnom pupoljku. Kako se u narednih nekoliko dana najavljuju temperature više od 20°C, neophodno je uraditi tretman tokom najtoplijeg dela dana.

Ispunjen je ekonomski prag, 1 imago/cvetnom pupoljku

Preporuka kompanije KITE DOO je da se primeni  Evure 0,3l/ha + Barrier 2l/ha + Surfare 0,25 l/ha

Evure (tau-fluvalinat) je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Karakteriše ga dobra otpornost na ispiranje i stabilan je pri izloženosti svetlosti i toploti. Nije opasan i  otrovan za pčele, koje su prisutne prilikom primene preparata.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Barrier je bioprotektant, koji u sebi sadrži kalcijum i silicijum, deponuje se u sloju izmedju epidermisa i kutikule, štiti od biotskih i abiotskih stresova. Primenom Barriera pored jačanja ćelijskog zida povećavamo i otpornost biljaka na bolesti i insekte.

Surfare je surfaktant koji smanjuje površinski napon, reguliše i stabilizuje pH između 4 i 5, smanjuje vreme prodiranja, povećava disperziju pesticida i obezbeđuje bolju pokrovnu moć pri aplikaciji.

 

Pišu: dr Dragica Janković i dipl. inž. Bojana Karaklajić