Skladišne bolesti jabuke i mere prevencije

 

Pod pojmom skladišnih bolesti podrazumeva se skup više uzročnika koji inficiraju plodove još u vreme vegetacije, međutim simptomi se javljaju nakon berbe i najviše se ispoljavaju u skladištu, tj. u hladnjačama. Na našim prostorima najviše štete uzrokuju Gleosporium spp, Penicillium spp, Monilinia fructigena, Venturia inaequalis i u manjem obimu Botrytis cinerea.

 

 

 

ČITAJTE I: Purpurna pegavost luka – simptomi i mere suzbijanja

 

 

 

 

Venturia inaequalis prouzrokovač čađave krastavosti plodova jabuke može zaraziti plodove jabuke ako dođe do dužeg perioda vlažnosti tokom leta, pa čak i u jesen za vreme berbe. Oštećenja su karakteristična, u vidu crnih krasti na plodovima koja mogu proći neopaženo na ulasku u skladišne objekte. Takvi plodovi se teško čuvaju, a mogu se javiti i naknadne štete od sekundarnih zaraza.

Gleosporium spp obuhvata više uzročnika, a zajednički naziv za oštećenje je tzv. volovsko oko, smeđe pege su karakteristične i lako prepoznatljive. Na jednom plodu se može javiti od jedne do više pega nakon čega ceo plod istruli. Plodove zaražava kroz lenticele ili mehaničke povrede i rane od insekta.

Prouzrokovač truleži plodova, Monilinia fructigena je još jedna od čestih i lako prepoznatljivih bolesti, prisutna kod jabuke. Do zaraze može doći u polju, ali i isto tako u hladnjači, od zaraženih plodova pri višim temperaturama. Na pokožici ploda razvijaju se smeđe pege, zahvatajući kasnije ceo ili većinu ploda. Zatim na plodu se javljaju koncentrično poređani žuto-sivi jastučići. Pored spomenutih simptoma u skladištu se javlja i crna ili sterilna monilija- monilia sterile. Plodovi postaju crni ili tamnoljubičasti, atkivo ispod pokožice je smeđe.

Penicillium expansum prouzrokovač meke truleži jabuka oštećuje plodove jabuka i u polju, a kasnije i u skladišnim objektima. U početku se prepoznaje po beličastom micelijumu, koji kasnije prelazi u žućkastu do tamnozelenu prevlaku. Truli plodovi imaju karakterističan, neprijatan miris. Posebno velike štete izaziva u skladištima sa slabim provetravanjem, pa se prenosi i na ambalažu.

Takođe i prouzrokovač sive plesnivosti Botrytis cinerea se prenosi iz polja u skladište zaraženim plodovima, a može biti unešena i nečistom ambalažom. Zaraženi plodovi trunu i polako se smežuravaju dok se spoljašnji deo ploda odvaja od mesa poprimajući pergamentni oblik.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Mere zaštite su pre svega preventivne i podrazumevaju da se plodovi koji se skladište budu u najboljem fiziološkom i zdravstvenom stanju. Znači dobra poljoprivredna praksa (primena svih agrotehničkih i hemijskih mera u skladu sa potrebama), zatim dobra higijena skladišnih objekata i ambalaže (dezinfekcija, pranje i ostalo) i odgovarajuće vreme i način berbe u zavisnosti od vremena plasmana voća (duže ili kraže čuvanje).

 

Piše: Bojan Mijatović, dipl.ing.zaštite bilja, PSSS