U osetljivoj fazi razvoja malinu treba zaštititi

 

Na području rada RC Užice zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama listanja; od tri do pet listova razvijeno (BBCH 13-15).

 

Pregledom listova uočene su odrasle jedinke eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

 

 

ČITAJTE I: Aktuelna zaštita jabuke i kruške od prouzrokovača bolesti

 

 

Temperature koje će biti u porastu u narednim danima će uticati na pojačanu aktivnost ove grinje koja je trenutno u fazi dopunske ishrane na listovima.

Eriofridna grinja lista maline

U cilju zaštite formirane lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena akaricida koji deluje na odrasle forme grinje:

-Abastate ME , Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin), u koncentraciji 0,075-0,1% uz dodatak okvašivača.

Za naš region je za naredne dane najavljeno nestabilno vreme sa padavinama. S obzirom da je malina u osetljivoj fazi razvoja, ove padavine mogu stvoriti povoljne uslove za primarne infekcije lista gljivama prouzrokovačima ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre padavina koje su najavljene od ponedeljka, sprovedu fungicidni tretman nekim od regisitrovanih preparata:

– Akord WG (a.m tebukonazol) u količini 0,75 kg /ha ili

– Quadris, Župastrobin, Azbany 250 SC, Exacta, Promesa, Queen, Teatar (azoksistrobin) u koncentraciji 0,075% ili

– Quadris top (azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

– Teatar plus (azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 – 1 l/ha.

 Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i  pregled zasada na prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena insekticida:

– Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2- 0,3 l/ha.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja