U vinogradima treba suzbijati cikade

 

U vinogradima se registruje prisustvo larvi cikade  Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme  Flavescence doree –  prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Trenutno u vinogradima dominiraju larve trećeg stupnja razvoja cikade koje su sposobne da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

 

 

ČITAJTE I: Važne informacije o aktivnostima jabukinog smotavca

 

 

Sada je vreme za drugi insekticidni tretman sa ciljem suzbijanja larvi i sprečavanja širenja fitoplazme.

Za suzbijanje cikada u vinogradima registrovan je insekticid na bazi aktivne materije flupiradifurona. Međutim, njegova primena u vinovoj lozi je ograničena na jednom u sezoni. Stoga se za drugi tretman mogu primeniti i neki od registrovanih insekticida iz grupe piretroida (cipermetrin, deltametrin, gama-cihalotrin, lambda-cihalotrin).

Treba uzeti u obzir da se njihova efikasnost smanjuje na visokim temperaturama, te tretmane treba pozicionirati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Pored suzbijanja vektora, samo kontrole zlatastog žutila su i praćenje pojave simptoma bolesti u toku vegetacije i eliminacija sumnjivih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju vinograda, uništavanje korova i samoniklih biljaka vinove loze kao potencijalnih rezervoara fitoplazme.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

 

Radi očuvanja proizvodnje grožđa na nacionalnom nivou, sprovođenje svih navedenih raspoloživih mera kontrole se preporučuje ne samo u proizvodnim vinogradima nego i na manjim površinama i okućnicama jer parcijalna kontrola pojedinačnih zasada i dalje ostavlja mogućnost umnožavanja insekta vektora i širenje fitoplazme.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja