Važan trenutak za zaštitu jabuka od smotavca

 

U jabučnjacima je u toku perioda intenzivnog polaganja jaja, au većini regiona otpočelo je i piljenje gusenica druge generacije jabukinog smotavca !

To je najvažnija štetočina jabuka kod nas, prisutna je u svakom zasadu i štetu pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u polodove koje prevremeno otpadaju.

 

ČITAJTE I: Važan period u zaštiti leske

 

 

Gusenice mogu da se ubuše u plod za svega 20-ak minuta nakon piljenja iz jaja, a kada se gusenica ubuši u plod nema više mogućnosti njenog suzbijanja sa insekticidima.

Sada je trenutak kada treba sprovesti mere zaštite i prednost dati insekticidima koji deluju i na jaja i na tek ispiljene gusenice:

  • Coragen 20 SC, Inecor 20 SC, Hidra (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%
  • Zakon (hlorantraniliprol) u količini 200-300 ml/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (hloantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,3-0,4 l/ha.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

U zasadima jabuka preporučuje se i nastavak zaštite od prouzokovača pepelnice i grinja ukoliko se uoči njihovo prisustvo u zasadima. 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja