Zaštita krompira od krompirovog moljca

 

Na području Srbije usevi  krompira se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazi od različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke do vađenja krtola.

 

 

 

ČITAJTE I: Zaštita kukuruza i paprike od druge generacije kukuruznog plamenca

 

 

 

U svim značajnim regijama gde se proizvodi krompir, na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira, beleži se povećanje ulova leptira krompirovog moljca u odnosu na predhodni period. U narednih nedelju dana se očekuje dodatno povećanje brojnosti kao posledica preklapanja leta leptira treće i četvrte generacije te štetočine, a samim tim i rizik od nastanka šteta.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

-Kod useva  gde je cima suva treba što pre vaditi krompir, brzo ga sklanjati sa parcele i odmah unositi u  skladišta  u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10 °C) kako bi se maksimalno smanjio direktan kontakt leptira sa krtolama i sprečilo polaganje jaja na njih.

Skladišta krompira treba da su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca. Takođe je potrebno vršiti redovnu vizuelnu kontrolu krtola na prisustvo simptoma napada i eventualnu hemijsku zaštitu sa preparatom na bazi azadirahtina (Ozoneem trishul 1% EC) u koncentraciji 0,3% prilikom njihovog unošenja u skladište.

-U usevima gde cima još uvek nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom.

 U usevima gde se krompir neće uskoro vaditi, preporučuju se i hemijske mere zaštite uz obavezno poštovanje karence:

 

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA KARENCA MBT
Exirel cijantraniliprol 0,1-0,125 l/ha 14 dana 2
Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba cipermetrin 0,3 l/ha 14 dana 1
Coragen 20 SC, Inecor 20 SC  

hlorantraniliprol

0,15-0,2 l/ha 14 dana 2
Alverde metaflumizon 0,2-0,25 l/ha 14 dana 2
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol +lambda-cihalotrin 0,3 l/ha 14 dana 2
Laser 240 SC spinosad 50-100 ml/ha 14 dana 2
Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux deltametrin 0,3-0,5 l/ha 7 dana 1
Grom lambda-cihalotrin 0,2-0,25 l/ha 7 dana 1

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima. Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci i maskimalnom broju tretmana preparata (MBT) u toku jedne vegetacije.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja