Zaštita kukuruza od prve generacije kukuruznog plamenca

 

Na području Srbije usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja listova, od 7 do 9 i više razvijenih listova.

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova se registruje prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. U zavisnosti od lokaliteta, razvojne faze kukuruza i posejanog hibrida procenat biljaka sa položenim jajnim leglima se kreće do 10.

 

ČITAJTE I: Zaštita suncokreta od plamenjače

 

 

 

U regionima Beograd, Senta, Novi Sad i Bačka Topola započelo je piljenje larvi ove štetočine, a u ostalim regionima se očekuje u narednim danima.

Larve prve generacije pričinjavaju štete tako što se ubušuju u biljke kukuruza i hrane unutar stabla, što za posledicu ima lomljenje stabljike, naročito pri jačim vetrovima i kombajniranju.

Kukuruzni plamenac

Proizvođačima kukuruza se preporučuju pregledi na prisustvo jajnih legala i po postizanju pragova štetnosti primena mera zaštite.

Video materijal o načinu pregleda useva kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na linku.

U usevima merkantilnog kukuruza hemijske mere zaštite se preporučuju kada su jajna legla plamenca prisutna na 10% biljaka. Kod proizvođača merkantilnog kukuruza ovaj tretman nije praksa, ali treba imati u vidu da se suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele redovnom mehanizacijom, smanjuje potencijal štetočine za drugu generaciju, koja je izuzetno značajna zbog šteta koje larve pričinjavaju ubušujući se u klip. Sa ekonomskog aspekta, suzbijanjem prve generacije plamenca u usevima merkantilnog kukuruza prinosi se povećavaju u proseku oko 5%.

Štete od kukuruznog plamenca

Semenska proizvodnja kukuruza i kukuruza šećerca s obzirom na prirodu proizvodnje i cene koštanja, iziskuje jače pragove štetnosti, te je u ovim proizvodnjama primena insekticida opravdana ukoliko se na 5% biljaka utvrde položena jajna legla.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Za suzbijanje kukuruznog plamenca preporuka je primena nekog od sledećih registrovanih insekticida:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Coragen 20 SC, Inecor 20 SC  

hlorantraniliprol

0,1-0,15 l/ha
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin 0,2-0,3 l/ha
Radiant 120 SC spinetoram 0,4 l/ha
*Avaunt 15 EC indoksakarb 0,25 l/ha

*Insekticidi na bazi aktivne materije indoskakarb su u povlačenju u našoj zemlji, ali imaju dozvolu za primenu do 9.11.2023 godine.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja