Zaštita šećerne repe od pegavosti lista

 

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

 

U protekle tri nedelje na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe zabeleženo je, u zavisnosti od lokaliteta, 9-17 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe, kao posledica realizovanih padavina, jutarnjih rosa, visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom noćnih sati i povoljnih temperatura.

Trenutno se na parcelama pod repom registruje prisustvo pega na do 30% biljaka u zavisnosti od lokaliteta, plodoreda, osetljivosti sorte i do sada sprovedenih mera zaštite.

Izuzetno bujna lisna masa biljaka šećerne repe stvara idealan mikroklimat za razvoj pegavosti lišća šećerne repe.  Sa svakim danom se očekuje povećanje broja biljaka sa pegama.

Sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom  preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

Preventivni fungicidi

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Mankogal 400 SC ili

Mankogal 80

*mankozeb 3,5-4 l/ha

2 kg/ha

Blauvit, Galoksid ili

Copernico hi bio 25% WG ili

Fungogem SC

Everest

bakar-hidrokisd

 

 

 

2 kg/ha

3-4 kg/ha

4 l/ha

5 l/ha

Nordox 75 WG bakar oksid 0,75-1,25 kg/ha

 

*Fungicidi na bazi aktivne materije mankozeb su u povlačenju u našoj zemlji, ali imaju dozvolu za primenu do 09.11.2023 godine

Sistemični fungicidi

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA           DOZA
Propulse 250 SE fluopiram+protiokonazol 1-1,2 l/ha
Spyrale difenokonazol+fenpropidin 0,75 l/ha
Forapro fenpropidin+protiokonazol 1 l/ha

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja