Zaštita šljiva od šljivine ose i šupljikavosti lista

 

Zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od  punog cvetanja do precvetavanja.

 

Ranije sorte, poput Čačanske rane i Čačanske lepotice se nalaze u fazi precvetavanja i one su trenutno ugrožene od šljivinih osa (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta) čije se prisustvo registruje na lovnim klopkama.

 

 

ČITAJTE I: Aktuelna zaštita koštičavog voća od prouzrokovača monilioze

 

 

Mere zaštite šljive od šljivinih osa se preporučuju nakon piljenja gusenica, a pre njihovog ubušivanja u tek zametnute plodiće, i sprovode se isključivo u fazi precvetavanja šljive kada pčele i drugi polinatori nisu prisutni u voćnjaku.

Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida na bazi deltametrina (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,03-0,05% i Decis Mega 0,015-0,25%).

Šljivine ose

U periodu nakon cvetanja, lisna masa intenzivnije raste i to je period kada treba početi sa zaštitom od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Zaštita od prouzrokovača šupljikavosti lista se sprovodi pre padavina nekim od registrovanih preparata na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion 0,2-0,3%).

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

S’ obzirom na veliki značaj pčela i drugih oprašivača za našu poljoprivrednu proizvodnju i životnu sredinu, još jednom naglašavamo da je primena insekticida u fazama cvetanja voća zakonom zabranjena! Predloženi tretman treba sprovesti samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja.

 

Izvor: Prognozno-izvešajna služba zaštite bilja