Zaštita trešnje i vinove loze

 

U zasadima trešanja sa najranijim sortimentom započelo je sazrevanje plodova, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do plodovi oko polovine krajnje veličine.

U fazama sazrevanja plodovi su osetljivi na infekciju različitim prouzrokovačima truleži  (Monilia spp.). Trenutni vremenski uslovi u proizvodnji sa čestim i dugotrajnim padavinama veoma su povoljni za razvoj navedenih patogena.

 

Sa ciljem zaštite trešanja koji se nalaze u fazama sazrevanja plodova preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

– Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,3-0,4 l/ha (karenca 3 dana) ili

– Luminis, Signum (boskalid+piraklostrobin) ukoličini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pegavosti lišća trešnje (Blumeriella jaapi).

U zasadima trešanja srednjeg i kasnog sortimenta se preporučuje primena fungicida pred najavljene padavine:

-Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane m 45 (mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25% (karenca 21 dan) ili

-Agrodin (dodin) u koncentraciji 0,1% (karenca 21 dan).

Vizuelnim pregledima zasada trešanja registrovano je prisustvo crne trešnjine vaši (Myzus cerasi), a u pojedinim zasadima uočeno je i prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo ovih štetočina i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od insekticida:

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,07% (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Zaštita vinove loze

Proizvodni uslovi su izuzetno povoljni za razvoj prouzrokovača plamenjače i pepelnice vinove loze. Sa čestim padavinama u proteklom periodu su se u više navrata stvorili povoljni uslovi za ostvarenje infekcija.

Vinova loza je u različitim fazama razvoja cvasti i ukoliko dođe do zaraze mladih cvasti, ceo rod može biti ugrožen.

Preporuka je primena registrovanih fungicida, a neke od kombinacija su sledeće:

-Ridomil gold MZ 68 WG, Armetil M (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

-Alijansa plus (metalaksil-M+bakar-hidroksid) 2,5 kg/ha + Sercadis (fluksapiroksad) 0,15 l/ha ili

-Topas 100 EC (penkonazol)  0,04% ili

-Imperium, Impact 25 SC (flutriafol) 0,015-0,02% ili dr. registrovani fungicid.

Detaljnije o zaštiti vinove loze po regionima na LINKU

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja