Afrička kuga svinja – kampanja proširena na nove zemlje

 

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) pojačava napore za zaustavljanje širenja afričke kuge svinja u Evropi uključivanjem još devet zemalja u kampanju.

Prošlog leta EFSA je pokrenula veliku kampanju za podizanje svesti o ovoj bolesti u jugoistočnoj Evropi. Kampanja je sprovedena u partnerstvu sa lokalnim institucijama u zemljama koje čine „ugroženi region“ – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Sloveniji, zbog njihove blizine zemljama u kojima je AKS prisutna, kao i u Grčkoj u kojoj je AKS bila prisutna i u Srbiji u kojoj je ova bolest prisutna od 2019. godine.

Kampanju usmerenu prvenstveno na uzgajivače, EFSA proširuje na Bugarsku, Češku Republiku, Litvaniju, Letoniju, Poljsku, Slovačku, Estoniju, Mađarsku i Rumuniju.

Nikolaus Kriz, šef odeljenja za zdravlje životinja i biljaka pri agenciji EFSA, istakao je da ova naučna organizacija neumorno radi na izradi procena i davanju preporuka koje mogu pomoći zemljama ugroženim afričkom kugom svinja da zaštite životinje i svoje ekonomije.

Prošle godine smo odlučili da naučna saznanja primenimo na terenu i pokažemo da je EFSA posvećena pomaganju uzgajivačima i ostalima koji žive u senci ove opasne bolesti. Kampanja je u prvom talasu zemalja naišla na dobar odziv i sada širimo dalje našu poruku o značaju ranog otkrivanja, prevenciji i prijavljivanju,“ istakao je Kriz.

Kampanja dopunjuje tekuće napore Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija usmerene na iskorenjivanje ove bolesti u Evropi.

Šta je afrička kuga svinja?

Afrička kuga svinja (AKS) je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Ovaj virus je bezopasan za ljude, ali je naneo značajnu štetu ekonomiji mnogih zemalja. Budući da nema vakcine, širenje može da dovede do klanja velikog broja svinja koje se uzgajaju na farmama u ugroženim oblastima.

Ciljevi i ciljne grupe

Kampanja ima za cilj podizanje svesti i pružanje informacija u vezi sa AKS-om u svih 18 zemalja. Usmerena je na grupe ljudi i pojedince koji dolaze u kontakt sa domaćim i divljim svinjama, a posebno na uzgajivače svinja. Sprovodi se uz dragocenu pomoć lokalnih veterinarskih organizacija, grupa uzgajivača, lovačkih udruženja, granične policije i drugih relevantnih institucija.

Otkrivanje, prevencija i prijavljivanje

Imajući u vidu da širenje AKS-a može da ima pogubne posledice, otkrivanje, prevencija i prijavljivanje, ključne reči kampanje, od presudnog su značaja za suzbijanje ove bolesti, kao i pružanje relevantnih informacija, koje ćemo deliti u okviru infografika, objava za društvene mreže i drugih materijala. Više informacija možete da pronađete na veb-sajtu kampanje: www.efsa.europa.eu/StopASF

Izvor: EFSA

Foto: Pixabay

Ostavite komentar