Agronomija KITE DOO: Tretman pegavosti lišća u usevu šećerne repe

 

Krajem maja i u prvoj dekadi juna registrovani su izuzetno povoljni uslovi za razvoj i širenje pegavosti lišća šećerne repe koju prouzrokuje gljiva Cercospora beticola.

Ovaj patogen svake godine predstavlja veliki izazov u proizvodnji šećerne repe. Infekcije se ostvaruju na temperaturi od 12 – 37 stepeni, a konidije odgovorne za širenje patogena obrazuje u temperaturnom intervalu od 20 – 26 , pri relativnoj vlažnosti vazduha od 98 – 100%.

 

ČITAJTE I: Stiže tropski talas – koje sve rizike u zaštiti bilja donosi?

 

 

Kao veoma destruktivan patogen, koji karakteriše veliki broj sekundarnih ciklusa koji se preklapaju, dovodi do uništavanja kompletne lisne mase i smanjenja digestije.

Ponovo formiranje listova, odnosno retrovegetacija, iscrpljuje biljke i dovodi do velikih gubitaka u prinosu i kvaltetu korena.

Simptomi se ispoljavaju na lišću u vidu sitnih okruglastih do nepravilnih sivih pega, oivičenih tkivom mrke boje.

Foto: Sporulisana pega Cercospora beticola

U centralnom delu pega formira se navlaka od konidija, koje će omogućiti dalje infekcije i širenje ovog patogena u polju. U povoljnim uslovima broj pega se povećava, one se spajaju i dovode do sušenja zaraženog lišća.

Foto: Simptom pegavosti na listu šećerne repe

Uspešnost mera zaštite zavisi od poznavanja biologije patogena, uslova sredine ali i primenjenih mera zaštite.

Hemijski mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag štetnosti  koji iznosi 50% biljaka sa makar jednom pegom.

U poljskim uslovima, testirana je sposobnost proizvoda Barrier (24% silicijuma i 14% kalcijuma), u količini od 2 l/ha. Rezultati su pokazali da Barrier, kao i biostimulatori, trebaju da nađu svoje mesto u zaštiti useva od pegavosti lista.

Kombinacija ovih proizvoda dovodi do podizanja odbranbenih mehanizama biljke, smanjene sporulacije gljive i usporenog širenja simptoma.

Foto: Smanjena sporulacija gljive nakon primene preparata Barrier

Gajenje genotipova šećerne repe visokog stepena otpornosti je veoma efikasna mera za smanjenje širenja bolesti.

Kako indeks napada zavisi od sortimenta i prisustva infektivnog materijala, zaštita od ovog patogena mora se voditi za svaku parcelu posebno .

Kod sorti koje imaju visoku tolerantnost na Cercospora beticola preporuka je primena preparata:

  •  Barrier 2l/ha + Surfare 0.25 l/ha.

Kod sorti kod kojih je došlo do razvoja pega preporuka je uz pomenutu kombinaciju (Barrier + Surfare) dodati i neki od registrovanih sistemičnih fungicida (a.m. protiokonazol).

Kompanija KITE DOO za zaštitu šećerne repe od Cercospora beticola ima u svojoj ponudi registrovan fungicid GRIFON® SC. Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem na bazi dve aktivne materije (bakar oksihlorid 50% + bakar hidroksid 50%). Preporučena količina primene je 2-4 l/ha.

Prednosti primene ovog preparata je tečni tip formulacije u vidu koncentrovane suspenzije (SC), a ujedno i laka rastvorljivost (disperzibilnost) kao i duža postojanost na površini lista.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Kako se u nastupajućem periodu prognozira velika količina padavina, i visoke temperature, preporuka stručne službe kompanije KITE  DOO je obilazak parcela radi utvrđivanja procenata biljaka sa simptomima pegavosti i ukoliko je prag štetnosti postignut uraditi tretman.

Za dodatne informacije pozovite stručnu službu sektora “Agronomija“ kompanije KITE DOO: 063/86 57 721 i 063/ 291 168

Izvor: Agroomija KITE DOO