Aktivnost obične kruškine buve u zasadima krušaka

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00). Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5. Prisustvo jaja nije uočeno. Gotovo identičnu situaciju beleži i Regionalni centar Beograd i Mladenovac

Porast temperature  proteklih nekoliko dana uticao je na početak aktivnosti ove štetočine. S obzirom da se prognoziraju slični vremenski uslovi u narednih nekoliko dana, očekuje se početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad, Beograd i Mladenovac nastavljaju praćenje ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Ostavite komentar