Aktuelna zaštita paprike od štetočina

 

Usevi paprike iz direktne setve su u fazi razvoja listova, dok su paprike iz rasada u različitim fazama cvetanja i formiranja plodova.

Trenutni fokus u zaštiti parika je od vaših, tripsa i sovica kojima izuzetno pogoduju uslovi u proizvodnji praćeni tropskim temperaturama!

Vaši  treba tražiti na naličju listova, dok su  tripsi vrlo pokretni i prisutni na svim biljnim delovima ali dominantno u cvetovima.

 

ČITAJTE I: Proizvodnja rasada kasnog kupusa

 

 

Njihovo suzbijanje je od velikog značaja, s obzirom da su prenosioci biljnih virusa koji mogu značajno ugroziti proizvodnju!

U tu svrhu mogu se koristiti neki od sledećih insekticida:

  • na bazi acetamiprida, flonikamida, sulfoksaflore – za vaši
  • na bazi spinetorama, spinosada, cijantraniliprola – za tripse

Pregledima useva paprike je uočeno i prisustvo jaja  kukuruzne sovice  i  sovice gama . Ispiljene gusenice kukuruzne sovice se najpre ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove koji zaprljani izmetom gube tržišnu vrednost i propadaju usled napada raznih vrsta truleži. Gusenice sovice gama se hrane listovima i usled jačeg napada mogu izazvati golobrst.

Sa talasom tropskih temperatura koji je u toku, a u najavi je i za naredne dane, prognoziramo porast njihove brojnosti i štetnosti u usevima.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Proizvođačima preporučujemo pregled lica i naličja listova na prisustvo jaja sovica kako bi potvrdili njihovo prisustvo na parcelama.

Za suzbijanje sovica u usevu paprike registrovani su insekticidi:

  • na bazi hlorantraniliprola, spinetorama, metaflumizona, emamektin-benzoata.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja