Aktuelna zaštita šljive, višnje i trešnje od bolesti i štetočina

 

Zasadi šljive, višnje i trešnje se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od početka cvetanja do precvetavanja.

Zaštita zasada šljiva koji su u fazi precvetavanja od šljivinih osa i šupljikavosti lista

U zasadima šljiva sa ranim sortimentom (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) koji se nalaze u fazama precvetavanja sada je aktuelna zaštita od crne i žute šljivine ose, jer se na svim lokalitetima monitoringa registruju ulovi na lepljivim klopkama.

 

ČITAJTE I: Zaštita koštičavog voća od monilioze pred kišu

 

 

Sa ciljem suzbijanja gusenica tih štetočina i sprečavanja njihovog ubušivanja u tek zametnute plodove preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije deltametrin:

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,03-0,05% ili Decis mega u koncentraciji 0,015-0,025%.

Insekticidi tretmani se preporučuju isključivo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i gde više nisu prisutni polinatori! Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Sa ciljem zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije kaptan:

-Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi u koncentraciji 0,2-0,3%.

Zaštita zasada koji su u fazi cvetanja od pr. monilioze

Trenutno se za pojedine regione prognoziraju padavine krajem ove i početkom sledeće nedelje.

U zasadima koštičavog voća koji se nalaze u fazama cvetanja i uz prisustvo vlage, može doći do ostvarenja infekcija cveta patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Sa ciljem zaštite od tog patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

-Ciprodex (ciprodinil) 0,05%, Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha, Chorus 50 WG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha, Diverto (ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha, Cormax (ciprodinil) 0,2 kg/ha, Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha,  Akord, Lira, Tebukon 250 EW (tebukonazol) 0,75 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Zaštita breskve i nektarine od tripsa i šupljikavosti lista

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do kraj cvetanja, sve latice opale.

Odrasla jedinka tripsa na breskvama

Pregledom cvetova i otresanjem grana bresaka i nektarina na belu podlogu registrovano je prisustvo tripsa.

Tripsi su sićušni organizmi koji svojom ishranom, sisajući sokove biljaka, mogu prouzrokovati velike štete. Odrasle jedinke i larve oštećuju latice, prašnike i tučak. Štete na cvetovima nastaju i prilkom polaganja jaja ženki na njih. Na napadnutim plodovima dolazi do stvaranja ožiljaka i oni prevremeno opadaju. Ukoliko plodovi nastave sa razvojem dolazi do njihovog pucanja i često iz njih curi smola. Pored direktnih šteta tripsi su i prenosioci fitopatogenih virusa, a pojedine vrste poput kalifornijskog cvetnog tripsa, su karantinske u nekim zemljama gde se izvozi naše voće, što može ugroziti izvoz naših poljoprivrednih proizvoda.

Poljoprivrednim proizvođačima bresaka i nektarina se preporučuje pregled zasada (otresanjem grančica na belu podlogu) na prisustvo tripsa.

Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

– Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% ili

-Delegate (spinetoram) u količini 0,3 kg/ha.

Sprovođenje insekticidnih tretmana se preporučuje samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i u kojima više nisu prisutne pčele i drugi polinatori. Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 
 

Trenutno se za pojedine regione krajem ove i početkom sledeće nedelje prognoziraju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcije pomenutim patogenom, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

-Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi u koncentraciji 0,2-0,3% ili Pillarus 80 WG u količini 1,2-1,8 kg/ha.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar