AP Vojvodina sufinansira preradu sa 95 miliona dinara

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme za proizvodnju i preradu mesa i mleka, proizvodnju vina i rakije,  preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i preradu pčelinjih proizvoda.

 

 

ČITAJTE I: Prijava za hektare moguća i za parcele na verifikaciji

 

 

Visina bespovratnih sredstava

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 95.000.000,00 dinara za četiri aktivnosti.

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u  2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini u 2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.200.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini u 2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, osnivači pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Korisnici

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava I koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

  1. preduzetnik – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
  2. pravno lice:

– privredno društvo – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

– složena zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Vremenski okvir

Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

Način dostavljanja prijava

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se isključivo elektronskim putem kroz AgroSens platformu.

U elektronskoj prijavi na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se elektronski potpis.

Elektronskim potpisom moraju biti potpisane i izjave 1. i 2.

Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice:  www.psp.vojvodina.gov.rs

Prilikom unosa prijave u informacioni sistem za obradu prijava Pokrajinskog sekretarijata – Agro Sens, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri putem elektronskog sandučeta.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Cilj konkursa

Konkurs se raspisuje u cilju: stabilnosti dohotka poljoprivrednih gazdinstava; poboljšanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova proizvodnje; unapređenja tehničko-tehnološke opremljenosti; održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine; proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu, rasta konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i usklađivanja sa pravilima Unije, njenim standardima, politikama i praksama.

TEKST I PRAVILNIK KONKURSA, OBRAZAC PRIJAVE I POTREBNE IZJAVE MOŽETE PREUZETI OVDE

Priredio: Agroportal.rs