Prijava za hektare moguća i za parcele na verifikaciji

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  obaveštava poljoprivredne proizvođače da mogu da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i za parcele koje su na verifikaciji, a na kojima se nalazi biljna kultura.

Ova mogućnost odnosi se na poljoprivredne proizvođače koji su izvršili obnovu registracije, a uvedena je kako bi im se izašlo u susret i obezbedilo im da se u što većem broju prijave za ovu vrstu podsticaja.

 

ČITAJTE I: Počela isplata po hektaru, produžen rok za prijavu do 1. aprila

 

 

Parcele na kojima se nalazi biljna kultura, a trenutno su na verifikaciji će i pre njenog završetka biti vidljive na platformi ePodsticaji i korisnici će imati mogućnost da podnesu zahtev za podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Obrada pomenutih zahteva uslediće nakon što parcele budu odobrene i upisane u poljoprivredno gazdinstvo podnosioca zahteva.

Korisnici koji su već podneli zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji bez parcela na kojima se nalazi biljna kultura, a koje su na verifikaciji, potrebno je da isti izmene i uključe i te parcele.

Podsećamo da je obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva moguća i ukoliko postoje parcele na odobravanju, a ispunjeni su svi ostali (propisani) uslovi.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahtev za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede