APV: Za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru 90 miliona dinara

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2023. godini.

Cilj konkursa je intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2023. godini.

Bespovratna sredstava opredeljena su za sufinansiranje nabavke kompletnog plastenika, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada.

 

ČITAJTE I: APV: Za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu 5 miliona dinara

 

 

Visina i namena podsticajnih sredstava

Za realizaciju  ovog Konkursa predviđen je ukupan iznos od 90.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara odnosno do 2.310.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo učešća na konkursu

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.fizičko lice:

-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

-preduzetnik nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:

-privredno društvo nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

-zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

-složena zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Vremenski okvir konkursa

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 07.04.2023. godine.

Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs