APV: Za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu 5 miliona dinara

 

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u AP Vojvodini u 2023. godini čiji predmet je dodela bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uređaja za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda.

 

 

ČITAJTE I: U fazi cvetanja voća zabranjena primena insekticida

 

 

 

 Visina i namena sredstava

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 350.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi 30.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:

  1. Nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda:

topionici za vosak (parni, sunčani, električni) – posude za prečišćavanje voska, satne osnove, sterilizator voska i posude za sterilizaciju voska, kalupi za izradu satnih i matičnih osnova, dekristalizatori meda, pasterizatori za med, refratkometri, separatori meda, voska i matične mleči, pumpe za med, sušionici za polen, mlinovi za polen, oprema i uređaji za sušenje polena, elektronske vage i prateća oprema, agregati, pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase), vrcaljke, filteri, odvajači vazduha (deaeratori), suvi i vazdušni prečistač, oprema i uređaji za odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje dodataka pčelinjim proizvodima, uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reverznu osmozu i kriokoncentrisanje), uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom, uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom.

 

2.Nabavku opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda:

duplikatori za med, sa ili bez mešača, električne pumpe i punilice za med, prohromska ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda, plastična ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda, automatski sto za pakovanje pčelinjih proizvoda, dozator za med, homogenizator, mešalica, oprema za skladištenje dodataka u med (polen, propolis, matična mleč, suvo voće, orašasti plodovi i dr.), vage, uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom, mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje – paletizer, uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom, oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – „X-ray” detektori, uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom, uređaji za etiketiranje, razni, uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati oprema i pčelinja društva nabavljena pre 01.01.2023. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2023. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena, do navedenog maksimalnog iznosa.

Pravo učešća na konkursu

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom su statusu i to:

  1. fizičko lice:

-nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

  1. pravno lice:

-privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 Vremenski okvir konkursa

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 07.04.2023.godine.

Tekst konkursa, Pravilnik konkursa, Prijavni obrazac, Izjava dobavljača, za korisnike koji se prijavljuju preko platforme za online prijave na konkurs: Izjava 1, Izjava 2, Izjava 3, Izjava dobavljača i Korisničko uputstvo za online prijave, mogu se preuzeti OVDE.

Foto: Apis Plus i Pixabay, SPOS