Avansiranje obroka kod krava

 

Posle telenja i normalizacije ishrane, najčešće desetak dana po telenju, kravama se daju povećane količine hrane, nešto iznad stvarnih potreba. Ovakvo povećanje obroka naziva se avansiranje.

 

ČITAJTE I: Uticaj mikroklime na krave

 

 

U ovom periodu avansiranja, svakih sedam dana se, nakon kontrole muže, određuje potrebna količina hrane, u zavisnosti od proizvodnje, ali se obrok povećava za onoliko koliko je potrebno za proizvodnju 3-4 litra mleka, a kod visokomlečnih krava i do 5.  Ako krave povoljno reaguju na pojačanu ishranu, tj. povećanom proizvodnjom reaguju na avansiranje, koristi se dopunsko avansiranje sve dok krave ne prestanu da reaguju na avansiranje ili je avansiranje proizvodnje postalo neekonomično. Obrok se tada stabilizuje prema postignutoj proizvodnji.

Obično se ovakvom ishranom dostigne maksimalna proizvodnja sa 30-35 dana laktacije s tim da postoje individualna odstupanja.

Kada se postigne maksimalna dnevna proizvodnja mleka, krave se hrane prema stvarnim potrebama, s tim što se redovno prati proizvodnja i tako obezbeđuje potrebna količina hrane.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
 
 

Sa opadanjem krivulje proizvodnje smanjuju se potrebe, te time i količina hrane.

Kao što nedovoljna ishrana negativno utiče na proizvodnju, jer ne obezbeđuje dovoljno hranljivih materija, tako i preobilna ishrana utiče negativno. U prvo vreme ona je neekonomična, jer se daje više hrane nego što je životinji potrebno, te se smanjuje iskorišćavanje hranljivih materija. Zatim dolazi i do negativnih posledica utovljenosti krava, zbog čega može proizvodnja i da se smanji.

Piše: Neđeljko Popović, PSSS Srbije

Ostavite komentar