Azijske bube na evropskom tlu

 

Invazivne strižibube poreklom iz Kine prenete su u mnoge delove sveta, izazivaju ozbiljna oštećenja velikog broja biljaka domaćina u urbanoj sredini. Drveće topole smatra se glavnim domaćinom, a mogu se javiti i na johi, jabuci, jasenu, brezi, brestu, javoru, dudu, kruški, platanu, prunusu, robiniju, ruži i vrbi.

 

 

ČITAJTE I: Nova oprema za analizu zemljišta i vodotokova u Banatu, kontrola na 280 pesticida

 

 

 

Svrstane su na evropsku EPPO Listu karantinskih štetnih organizama, a u Srbiji se prate u okviru Programa mera zaštite zdravlja biljaka i još nisu utvrđene. Napadaju i zdrava i obolela stabla -može proći i nekoliko godina od pojave do njihovog otkrivanja što štetu čini još većom.

Larvama je potrebno živo drveno tkivo, ali mogu da prežive i na sveže posečenom drveću

Razvoj u drvetu traje od jedne do tri godine. Odrasle jedinke žive oko mesec dana, izlaze od maja do septembra kroz pravilne okrugle rupe prečnika 10 mm, pare se i polažu jaja pojedinačno u proreze na kori biljke domaćina – oko 200 jaja. Nakon 3-4 nedelje javljaju se prve larve, 7- 8 larvenih stadijuma tokom 2-3 godine, i hrane se ispod kore formirajući tunele kroz drvo, a kasnije i kroz srž stabla gde dolazi i do formiranja lutke. Znak larvene aktivnosti je pojava frasa (izmeta nalik piljevini) izbačenog iz tunela.

Stadijum lutke traje 4-6 nedelja. Mehaničko oštećenje sprovodnih sudova dovodi do prekida transporta vode i hranljivih materija usled čega biljke gube snagu i odbrambenu sposobnost, venu i odumiru krošnje ili cele biljke, dok ishrana na kori mladih izdanaka i lišća izaziva manja oštećenja.

Ne žive u mrtvom drvetu kao što je drvo u kućama

Larvama je potrebno živo drveno tkivo, ali mogu da prežive i na sveže posečenom drveću.

Ne žive u mrtvom drvetu kao što je drvo u kućama.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

MESTA PREGLEDA NA BILjKAMA: A. glabripennis – u gornjem delu krošnje, gornjem delu stabla i glavnim granama na 1,5-3 metra visine. A. chinensis – bliže nivou zemlje, oko područja okovratnika u dnu debla.

PERIOD OTKRIVANjA: I – doba godine kada je aktivnost visoka (maj–septembar). II – kada se simptomi mogu lako otkriti zbog odsustva lišća na drveću (od sredine oktobra do marta).

ŠIRENjE: Uprkos bliskoj filogenetskoj vezi, ove dve vrste se šire različitim putevima. Glavni put za A. glabripennis je drveni materijal za pakovanje (kao što su palete, kutije za pakovanje, odstojnici i podmetači) koji prate robu kojom se trguje. Primarni put za A. chinensis trgovina biljkama za sadnju, uključujući bonsai.

 

Piše: Tatjana Mironović, PSS Zrenjanin D.O.O