Biljna proizvodnja

Pšenica dominirala u trgovanju na Produktnoj berzi

  Tokom prve nedelje aprila preko Produktne berze je prometovano 2.600 tona robe ukupne finansijske vrednosti 54.730.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu, promet je bio manji za 38,99%.     ČITAJTE I: Vazdušni režim zemljišta   Kao i prethodne nedelje, ponovo je najviše interesovanja na tržištu pokazano za pšenicu, te je ona bila dominantna […]

Pšenica dominirala u trgovanju na Produktnoj berzi Read More »

Vazdušni režim zemljišta

  Pod vazdušnim režimom zemljišta podrazumeva se njegova sposobnost da reguliše stanje gasovite faze u odnosu na potrebe i zahteve kulturnih biljaka. Vazdušni režim kao pojam obuhvata ne samo sadržaj vazduha u zemljištu u kvantitativnom već i u kvalitativnom pogledu. Postoje značajne razlike između zemljišnog i atmosferskog vazduha.   ČITAJTE I: Na koji način pesticidi

Vazdušni režim zemljišta Read More »

Neophodna je zaštita ječma

  U usevima ječma se uočava vertikalno širenje simptoma bolesti ka zastavičaru – vreme je za drugi fungicidni tretman. Usevi ječma se na području Vojvodine nalaze u različitim fazama zastavičara. Na području Cenralne i Južne Srbije usevi su u različitim fazama vlatanja (rasta stabljike). Vremenski uslovi u proteklom periodu su bili povoljni za razvoj i

Neophodna je zaštita ječma Read More »

Zaštita šljive od šljivine ose

  U šljivicima postoji rizik od napada šljivinih osa i prouzrokovača bolesti. Ranije sorte šljiva (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) su u fazi precvetavanja, dok su kasnije sorte (Stenlej, Valjevka i dr.) u punom cvetanju. Proizvođačima se preporučuje utvrđivanje faze razvoja biljaka, jer od toga zavisi izbor preparata za zaštitu!   ČITAJTE I: Zaštita

Zaštita šljive od šljivine ose Read More »

Pčelari i ratari treba da sarađuju tokom perioda zaštite uljane repice

  Uljana repica se ovih dana, pre potpunog cvetanja, tretira pesticidima kako bi se sačuvala od štetočina i potpuno razvila cvet, koji je, sa druge strane hrana za pčele, pa ratari i pčelari Subotice, ističući svoj primer, apeluju na saradnju kako šteta od trovanja pčela kojima je ovaj cvet hrana ne bi bila i sto

Pčelari i ratari treba da sarađuju tokom perioda zaštite uljane repice Read More »

Zaštita jagoda i borovnica od prouzokovača sive truleži pred najavljene padavine

  Zasadi jagoda na otvorenom polju i zasadi borovnica se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i do sada primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od formiranja cvetnih pupoljaka do početka otvaranja cvetova. Najavljene temperature vazduha za naredni period (preko 20 °C) će uticati na brži razvoj biljaka i intenzivnije otvaranje cvetova jagode i borovnice, a

Zaštita jagoda i borovnica od prouzokovača sive truleži pred najavljene padavine Read More »

Zaštita jabuke u cvetu

  Ulazimo u veoma kritičnu fazu razvoja jabuka sa aspekta zaštite od prouzrokovača bolesti. U jabučnjacima je otpočelo cvetanje, a zbog najave visokih temperatura očekuje se intenzivno cvetanje u narednih nedelju dana, kada je izuzetno važno zaštititi jabuke od dva najznačajnija oboljenja – bakteriozne plamenjače jabučastog voća i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Zaštita jabuke u cvetu Read More »

Pšenica dominirala u trgovanju na Produktnoj berzi

  Preko Produktne berze u period od 25. do 29. marta 2024. godine prometovano je 4.261,00 tona robe, za 54,35% više nego prethodne sedmice. Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 91.316.460,00 dinara. Nakon pet nedelja za redom u kojima je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, ove sedmice primarno mesto zauzela je pšenica.   ČITAJTE

Pšenica dominirala u trgovanju na Produktnoj berzi Read More »

Mainstay Ca – Visoko efikasno đubrivo sa kalcijumom

  Primena folijarnih djubriva služi kao efikasna dopuna osnovnom đubrenju zemljišta i za brzu korekciju nedostataka hranljivih materija. Folijarna primena mikro i makroelemenata u odredjenim fazama razvoja useva povećava prinose i poboljšava kvalitet ploda. Neki elementi (npr. kalcijum, gvožđe, bor) sporo se transportuju kroz biljku, tako da često dolazi do pojava nedostataka tih elemenata iako

Mainstay Ca – Visoko efikasno đubrivo sa kalcijumom Read More »