vinogradarstvo i vinarstvo

Da li će zbog klimatskih promena nestati šampanjac?

Uprkos tome što često vina sa mehurićima bez izuzetka zovemo šampanjcem, to po pravilima industrije nije tačno. Da bi penušavo vino zaslužilo naziv „šampanjac“, bitno je da vodi poreklo iz istorijske oblasti Šampanja na severoistoku Francuske. Na ovom prostoru preko 16 hiljada vinara gaji tradiciju proizvodnje čuvenih vina sa mehurićima.     ČITAJTE I: Pergola – formiranje i […]

Da li će zbog klimatskih promena nestati šampanjac? Read More »

Rigolovanje kao nezaobilazna agrotehnička mera

  Kada  planiramo podizanje novih zasada voća i vinove loze moramo da sagledamo više činilaca koje treba uraditi pre sadnje. Pored izbora terena, ekspozicije, nadmorske visine, analize plodnosti zemljišta, meliorativnog đubrenja, jedna od veoma važnih operacija je i duboko oranje ili rigolovanje.   ČITAJTE I: Zima se vraća, voćari spremite se za zaštitu voćki od

Rigolovanje kao nezaobilazna agrotehnička mera Read More »

Ocenjivanje kvaliteta alkoholnih pića, likera i voćnih vina

  Na gotovo svim priredbama Novosadskog sajma ocenjuje se kvalitet proizvoda, a najobimnije je ono uoči Međunarodnog poljoprivrednog sajma, koji će biti priređen od 18. do 23. maja gde se ocenjuju proizvodi i usluge u 30 robnih grupa.   ČITAJTE I: Novi Sad – evropska prestonica poljoprivrede, EU – partner poljoprivrednog sajma     Komisija

Ocenjivanje kvaliteta alkoholnih pića, likera i voćnih vina Read More »

Prijava parcela za podsticaje po hektaru – OBJAŠNJENJE

  Pravo na podsticaje po hektaru obradive zemlje ostvaruje se za poljoprivredno zemljište na kome se obavlja poljoprivredna proizvodnja, odnosno pravo na refakciju akcize za gorivo za poljoprivredne svrhe ostvaruje se do najviše 100 ha upisanog obradivog poljoprivrednog zemljišta. Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava nikada nije bilo, niti trenutno jeste propisano određivanje pasivnog

Prijava parcela za podsticaje po hektaru – OBJAŠNJENJE Read More »

Rok za podnošenje prijava na Treći javni poziv programa „50:40:10“ produžen do kraja februara

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je obaveštavamo za sve zainteresovane da se produžava rok za podnošenje prijava po Trećem javnom pozivu za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini do 29. februara 2024. godine.     ČITAJTE I: Zašto neko i dalje duguje za naknadu

Rok za podnošenje prijava na Treći javni poziv programa „50:40:10“ produžen do kraja februara Read More »

Zašto neko i dalje duguje za naknadu za odvodnjavanje?

  Naknade za korišćenje javnih dobara za 2023. godinu biće umanjene za 50 odsto fizičkim licima i preduzetnicima koji su vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i objekata na melioracionom području, određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, objavljeno je iz JVP „Vode Vojvodine“. Izmenama i dopunama zakona o pomenutim naknadama obuhvaćeni su zemljišta i

Zašto neko i dalje duguje za naknadu za odvodnjavanje? Read More »

Rezidba vinove loze “kondir na kondir”

  Rezidba  vinove loze je jedna od najzahtevnijih operacija u samom vinogradu. U zimskom periodu je  najbolja preglednost lastara a takođe i najmanja mogućnost prenosa bolesti. Intenzitet rezidbe kao i način određuje se na osnovu uzgojnog oblika, sorte kao i samog uzgoja, tj. namene i opterećenja čokota grozdovima. Rod vinove loze je na jednogodišnjem lastaru.

Rezidba vinove loze “kondir na kondir” Read More »

Na koji način pesticidi štete zdravlju ljudi, biljaka, životinja i zemljišta?

  Svedoci smo sve veće upotrebe hemijskih preparata koji se koriste u poljoprivredi kao zaštitna sredstva u biljnoj proizvodnji, a niko ne razmišlja šta ta hemijska sredstva sadrže i koliko kao tako primenjena na ratarske, a posebno povrtarske biljke, imaju uticaja na zdravlje ljudi i životinja koje ih konzumiraju. Pesticidi su hemijska jedinjenja ili smeše,

Na koji način pesticidi štete zdravlju ljudi, biljaka, životinja i zemljišta? Read More »

Uslovi za povrat akcize na dizel poljoprivrednicima

  Od 1. januara poljoprivrednici mogu da, prema novom pravilniku koji su doneli ministar finansija i ministarka poljoprivrede, zatraže povrat akcize koju su platili na dizel i biogorivo. Ova mogućnost odnosi se samo na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe, ali to nije jedini uslov. Novi pravilnik se primenjuje tek od 1. januara

Uslovi za povrat akcize na dizel poljoprivrednicima Read More »

Organska materija zemljišta i humus (3. deo) – Zelenišno đubrivo

  Osim stajnjaka, najekonomičniji način za obezbeđenje azota za naredni usev je zelenišno đubrenje. Biljke koje se gaje za zelenišno đubrenje, u agroekološkim uslovima Vojvodine, najčešće se gaje kao ozimi međuusevi. Efekti zaoravanja zelenišnog đubriva prvenstveno zavise od izbora biljne vrste ili njihove smeše. Pravilan izbor međuuseva u prvom redu određuju agroekološki uslovi gajenja kao

Organska materija zemljišta i humus (3. deo) – Zelenišno đubrivo Read More »