Čime i kako zaštiti jabuke od bolesti i štetočina?

Zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi razvoja ploda, plodovi su dostigli dimenzije od 10 do 20 mm.

U regionima Jagodine, Kragujevca, Kraljeva, Mladenovca, Novog Sada, Pirota, Rume, Smedereva i Vranja u toku je početak piljenja larvi prve generacije jabukinog smotavca –Carpocapsa pomonella. U ostalim regionima početak piljenja larvi se očekuje u narednim danima.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se u ovom momentu preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02%.

Period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke –Venturia inaequalis i dalje je u toku. Padavine registrovane u proteklom periodu dovele su do spiranja prethodno nanetih fungicida, a u više navrata su se stekli povoljni uslovi za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

Imajući u vidu veoma osetljivu fazu jabuka i da se i u narednim danima prognoziraju padavine, proizvođačima se u cilju zaštite jabuka preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida:

Delan 700 WG, Shanon, Fiesta, Galileo (ditianon)  u koncentraciji 0,07% +

Score 250 EC, Sekvenca, Sigura, Different 250 EC, Skoremore, Ambasador (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

Navedeni sistemični fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke – Podosphaera leucotricha.

Ostavite komentar