Crna pegavost vinove loze

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe  Jagodina zasadi vinove loze se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od  bubrenja pupoljaka do faze ,,vunenih pupoljaka“ (BBCH 03-05).

Vizuelnim pregledom vinograda na više lokaliteta uočeno je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze na lastarima u vidu srebrnkastih zona na kojima se nalaze crna telašca – piknidi.

Infekcija ovom fitopatogenom gljivom nastaje početkom vegetacije u vreme kada je temperatura vazduha iznad 10°C i u uslovima povećane vlažnosti  u vreme pojave prvih listova.

U cilju suzbijanja crne pegavosti vinove loze prvenstveno bi trebalo sprovoditi preventivne mere – odabrati zdrav sadni materijal, a rezidbom ukloniti i odstraniti iz zasada zaražene lastare.

Hemijska zaštita se sprovodi na početku vegetacije u fazi pojave 1 do 2 lista pre padavina, preparatima na bazi bakra ili mankozeba.

RC Jagodina nastavlja sa praćenjem faza razvoja vinove loze, uslova spoljne sredine i blagovremeno će dati preporuku o vremenu primene fungicida u cilju zaštite od navedenog patogena.

Ostavite komentar