Danas je Međunarodni dan šuma

 

Međunarodni dan šuma obeležava se svake godine 21. marta.

Podizanje svesti stanovništva o značaju šuma, doprinosu šuma održivom razvoju i potrebi njihove zaštite i očuvanja, cilj je obeležavanja ovog dana.

Međunarodni dan šuma ustanovljen je 1971. godine, na inicijativu Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije koju su podržale Ujedinjene nacije i FAO.

 

 

ČITAJTE I: U nedrima Nacionalnog parka Đerdap

 

 

Šume imaju ključnu ulogu u postizanju Ciljeva održivog razvoja (SDG) koje su Ujedinjene nacije usvojile 2015. godine.

Cilj održivog razvoja br. 15 odnosi se na zaštitu, obnavljanje i promovisanje održivog korišćenja kopnenih ekosistema, uključujući i šume.

Foto: Pixabay

Šume su od suštinskog značaja za očuvanje biodiverziteta, ublažavanje klimatskih promena i egzistenciju miliona ljudi koji od njih zavise, kao izvor hrane, kiseonika, vode, zdrave životne sredine, rekreacije i prihoda

Održivo upravljanje šumama je ključno da bi šume mogle da ispunjavaju ove funkcije i kako bi se odgovornim korišćenjem šumskih resursa zadovoljile potrebe sadašnjih i budućih generacija, što zahteva zajednički pristup celokupne zajednice.

Foto: Pixabay

Obeležavanjem ovog datuma podsećamo se na značaj šuma i očuvanja i unapređenja stanja šumskih ekosistema.

Međunarodni dan šuma svake godine je posvećen određenoj aktuelnoj temi, a ovogodišnja tema je „Šume i inovacije: Nova rešenja za bolji svetˮ.

Foto: Pixabay

Rastuće potrebe društva i savremeni izazovi u različitim aspektima (klimatske promene – ublažavanje i adaptacija, očuvanje biodiverziteta, monitoring i rano upozoravanje i dr.) zahtevaju nova tehnološka dostignuća i inovacije. U okviru ove manifestacije predviđene su praktične demonstracije korišćenja savremenih alata u sektoru šumarstva, kao i kratko predstavljanje rezultata korišćenja novih tehnologija u različitim aspektima u sektoru.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Centralna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana šuma održaće se danas, 21. marta na prostoru Posavskog lovišta „Karakušaˮ Ruma, u okviru JP „Vojvodinašumeˮ sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede