Preventivne mere kontrole obične repine pipe

 

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja skreće pažnju proizvođačima šećerne repe na prisustvo obične repine pipe na starim repištima.

Sada je pravo vreme za preventivne mere kontrole.

Na manjem broju planiranih površina otpočela je setva šećerne repe, dok kod najvećeg broja proizvođača setva tek predstoji.

 

 

ČITAJTE I: Kako suzbiti zemljišne štetočine

 

 

Na prošlogodišnjim repištima u proteklih nedelju dana u feromonskim klopkama registrovani su ulovi odraslih jedinki obične repine pipe.

Ova štetočina je ekonomski najznačajnija u proizvodnji šećerne repe na našem području, i neretko uništavanjem mladih biljaka na početku vegetacije uzrokuje presejavanje čitavih parcela.

Poslednjih godina, sa povlačenjem određenog broja insekticida, obična repina pipa postaje sve veći problem u proizvodnji ove ratarske kulture.

Foto/PIS; Lovni kanali za običnu repinu pipu

Zbog toga se za uspešno suzbijanje ove štetočine mora primeniti integralni pristup, odnosno preduzimanje svih raspoloživih mera kontrole:

  • pravilan plodored – potrebno je izbegavati ponovljenu setvu repe na istim parcelama;
  • prostorna izolacija – nova repišta treba da su što udaljenija od starih;
  • setva lovnih pojaseva – gušća setva na ivičnim delovima novih repišta što ranije kako bi lisna masa repe privukla veliki broj odraslih jedinki te se na taj način mogu izbeći štete na celoj parceli, a mogu se i lakše suzbiti primenom insekticida na ivičnim delovima parcela;
  • izvlačenje lovnih kanala – oko starih repišta kako bi se u njima pipe suzbile insekticidima u periodu kretanja insekata po zemljištu, pre početka masovnog leta.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Sistem PIS-a će po nicanju useva sprovoditi redovan obilazak novoposejanih repišta, pratiti prisustvo obične repine pipe na njima, i po postizanju praga štetnosti preporučiti hemijske mere zaštite primenom insekticida, o čemu će proizvođači na vreme biti obavešteni.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja