Danas je raspisan Javni poziv za premiju za mleko za 1. kvartal

 

Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada –  preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača.  Javni poziv će trajati do 15. aprila, a isplata premije za mleko će biti realizovana nakon završetka javnog poziva u roku od 30 dana.

 

 

ČITAJTE I: Direktor ZZ „Agro-Klek“ Radovan Bokić: Otvoreno o problemima mlečnog govedarstva

 

 

 

Ukoliko se prijavljujete samostalno, uputstvo za prijavljivanje za premiju za mleko možete pogledati na sajtu eagrar.gov.rs kao i na zvaničnom YouTube kanalu Ministarstva poljoprivrede.

Još jednom podsećamo sve poljoprivredne proizvođače da krajnji rok za prijavu u sistem eRPG ne postoji, te ste u mogućnosti da prijavu i obnovu statusa gazdinstva odradite sve do trenutka podnošenja zahteva za željenu subvenciju.

Pravo na premiju za za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da su pre podnošenja zahteva za premiju za mleko za odgovarajući kvartal u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršili obnovu registracije za tekuću godinu i da:

1) je mleko proizvedeno na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu od grla koja su obeležena i registrovana u sopstvenom zapatu

2) mleko ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka

3) je mleko isporučeno pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom mleka, koji ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane za delatnost prerade mleka i koji se na osnovu ispunjenosti tih uslova, nalazi u evidenciji prerađivača mleka koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

4) je prerađivaču mleka mleko isporučeno neposredno ili preko pravnog lica ili preduzetnika koji ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji prikuplja mleko u ime i za račun prerađivača mleka

5) je mleko proizvedeno i isporučeno u odgovarajućem periodu – kvartalu, u toku kalendarske godine za koji isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju za mleko, i to:

– za četvrti kvartal, u periodu 1. oktobar – 31. decembar prethodne kalendarske godine,

– za prvi kvartal, u periodu 1. januar – 31. mart tekuće kalendarske godine,

– za drugi kvartal, u periodu 1. april – 30. jun tekuće kalendarske godine,

– za treći kvartal, u periodu 1. jul – 30. septembar tekuće kalendarske godine.

Postupak za ostvarivanje prava na premiju za mleko pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja za odgovarajući kvartal. Javni poziv sadrži podatke o načinu podnošenja i rokovima za podnošenje zahteva po javnom pozivu, iznosu raspoloživih sredstava po javnom pozivu, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva. Objavljuje se na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Podnosilac zahteve koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom, u roku i na način određen javnim pozivom može u elektronskoj formi Upravi da podnese zahtev za premiju za mleko:

1) neposredno ili

2) preko prerađivača mleka

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Ostvarivanje prava na premiju za mleko pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Izvor: Domaćinska kuća