Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Kruševac jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sorte, nalaze u fazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do faze početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke – Venturia inaequalis sa prezimelog lišća jabuke, kod sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecja od 1,5%.

Na teritoriji Regionalnog centra Zrenjanin zasadi jabuke, sorta Zlatni Delišes, nalaze se u fazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00), dok je sorta Ajdared u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke – Venturia inaequalis.

Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 7,5%, a kod sorte Ajdared 1,47%.

Na području delovanja RC Jagodina, na lokalitetu Šuljkovac, zasad jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog, opalog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa  ali nije registrovano prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke – Venturia inaeqalis.Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0%.

Ostavite komentar