Dugoročni kredit za investicije u okviru IPARD programa

 

Razvojni fond APV je uspešno završio 2023.godinu i ušao u 2024.godinu sa željom da bude bolja i uspešnija od prethodne.

Fond konstantno radi na prilagođavanju uslova i uvođenju novina u konkurse, a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom. Veliki napori se ulažu kako bi se kreditni proizvodi što više približili potrebama krajnjih korisnika. Razvojni fond je u 2024 godini na tržište plasirao 13 kreditnih linija, koje su projektovane da zadovolje potrebe i najprobirljivijih korisnika.

 

ČITAJTE I: Objavljen prvi pravilnik iz IPARD 3 programa, bespovratno od 20.000 do milion evra

 

 

Kako je sada aktuelan IPARD 3 program, više pažnje posvetiće konkursnoj liniji za dugoročne kredite za investicije u okviru IPARD programa, koja se nalazi u portfoliu Razvojnog fonda.

Foto: Pixabay

Kao što je poznato, Evropska komisija je prošle godine usvojila IPARD III PROGRAM Evropske unije, koji predstavlja instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2021. do 2027. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti, a odnosi se na MERE 1,3,7, dok se u narednom periodu očekuje akreditacija i za MERE 4,5 i 6.

Kreditna linija Fonda za investicije u okviru IPARD programa namenjena je za podršku investicijama u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije.

Pravo učešća na konkursu imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom koji su podneli zahtev nadležnom organu o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja, i to:

Fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Foto: Pixabay

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta nadležnom organu, a kao dokaz se dostavlja kopija zahteva uz overeni dokument od strane nadležnog organa o prijemu dokumentacije.

Ugovor o kreditu će se zaključivati nakon dostavljanja rešenja nadležnog organa o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.

Kreditna linija se odobrava na perioddo 7 godina, sa periodom mirovanja do 24 meseca i krasi je veomapovoljna kamatna stopa. Ono što je bitno za ovu liniju je i da prilikom apliciranja potencijalni korisnici nemaju trošak naknade za obradu kreditnog zahteva, a takođe apliciranje se vrši i bez sopstvenog učešća.

Foto: Pixabay

Jedna od pogodnosti ove kreditne linije je i ta,  da se nakon ostvarenja prava na isplatu podsticaja i izvršene isplate od strane Uprave za agrarna plaćanja u definisanom iznosu, vrši umanjenje glavnice, odnosno korisnik kredita je u obavezi vraćanja dela kredita u iznosu ostvarenog podsticaja.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

S obzirom na pogodnosti koje nosi ovaj program, Razvojni fond očekuje u narednom periodu sve veće interesovanje za ovu kreditnu liniju.

Sve dodatne informacije o ovoj  konkursnoj linijama, se mogu videti na sajtu https://rfv.rs/?page_id=3599, pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a, gde će ih ljubazno osoblje uputiti u procedure i uslove za sve konkursne linije.

Izvor: Razvojni fond APV