Evropska komisija najavila zabranu kaveza na farmama

 

Evropska komisija odlučila je da podrži građansku inicijativu kojom se traži zabrana kaveza za životinje koje se uzgajaju na farmama. Komisija je najavila da bi zabrana, kao deo revizije zakonodavstva o dobrobiti životinja, mogla da stupi na snagu 2027. godine.

Iako se važeće zakonodavstvo Evropske unije o zaštiti životinja primenjuje na sve životinje iz uzgoja, pravilima o držanju u kavezu za sada su obuhvaćene samo kokoši nosilje, tovni pilići, krmače i telad.

Komisija se u odgovoru na evropsku građansku inicijativu obavezala da će do kraja 2023. usvojiti predlog zakona o postepenom ukidanju i konačnoj zabrani upotrebe kaveza za sve životinje navedene u inicijativi, saopštila je Komisija.

Predlog će se, kako se navodi, pored životinja već obuhvaćenih zakonodavstvom, odnositi i na kuniće, mlade kokoši, roditeljska jata peradi, prepelice, patke i guske.

Za te je životinje Komisija od Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA) već zatražila dopunu postojećih naučnih dokaza kako bi se utvrdili uslovi potrebni za zabranu kaveza. Komisija je navela i da će, kako bi se omogućio uravnotežen i ekonomski održiv prelazak na uzgoj životinja bez kaveza i kako bi poljoprivrednici mogli da se prilagode novim standardima, biti obezbeđena finansijska podrška i subvencije.

Pored toga, državama članicama će biti omogućeno da u tu svrhu koriste i sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju (JTF) i iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Fond za pravednu tranziciju osnovan je kao instrument koji treba da pomogne regionima EU da bez društvenih i ekonomskih potresa pređu na održivi razvoj i zelenu ekonomiju.

Izvor: Energetski portal

Foto: Pixabay

Ostavite komentar