Intervju: Direktor RFV Goran Savić o izazovima na tržištu finansijskih usluga

 

Složena geopolitička situacija, svetska ekonomska kriza, suša, smanjeni prinosi, zabrana izvoza žitarica i uljarica koja je u jednom momentu prekinla tokove novca, prekomponovanje svetskih tržišta, primarni su čionioci koji su uticali i na izmene na finansijakskim tržištima. Razvojni fond Vojvodine dobro je poznat vojvođanskim poljoprivrednicima i privrednicima po povoljnim kratkoročnim i dugoročnim kreditnim linijama. Za Agroportal – znanje je moć (www.agroportal.rs) o ovim temama govori Goran Savić, direktor RFV.

 

 

ČITAJTE I: Cene miruju na berzama EU, nafta 78 US dolara za barel

 

 

 

 

Ova godina se u svim segmentima može okarakterisati kao turbulenta. Da li su se turbulencije, počev od geopolitičkih pa do teških uslova primarne proizvodnje odrazile na aktivne korisnike kreditnih linija RFV?

-Svetska kriza, čiji smo svedoci proteklih nekoliko meseci, dovela je i do velikih promena na globalnom tržištu finansijskih usluga. Promene koje se dešavaju na pomenutom tržištu osećaju se i kod nas. Razvojni fond je vremenom naučio kako da se nosi sa svim promenama tog ili sličnog tipa. To smo imali prilike da vidimo prethodnih par godina kada smo se suočili sa krizom izazvanom pandemijom COVID 19, a imamo prilike da vidimo i sada.  Što se tiče Vašeg pitanja, pomenuta situacija nije imala negativne efekte na aktivne korisnike naših kreditnih proizvoda.

 

Goran Savić, direktor Razvojnog fonda Vojvodine

 

Da li ima uticaja na broj novih korisnika kredita?

-Posledice svetske ekonomske krize se osećaju u svim sferama našeg društva pa i kod nas. Na našu sreću, negativne efekte te  krize Razvojni fond nije osetio u toj meri u kojoj su neke druge institucije osetile. Naime, naši uslovi kreditiranja su medju najpovoljnijim na finansijskom tržištu i kao takvi su veoma primamljivi potencijalnim korisnicima. To je dovelo do toga da poljoprivrednici i privrednici iz Vojvodine u nama vide stabilnog partnera i da se čak i u ovim turbulentnim vremenima za finansiranje svojih potreba obraćaju nama, a ne nekoj drugoj finansijskoj instituciji.

Da li je zbog gore navedenih razloga RFV morao da uvede neke izmene u načinu kreditiranja?

-Uzimajući u obzir gore navedene razloge,  kao i promene koje su se desile u poslednje vreme na globalnom nivou uslovile su da komercijalne banke povećaju kamatne stope i ukinu fiksne kamate. Razvojni fond APV, kao finansijska institucija, prati dešavanja na finansijskom tržištu i prinudjen je da se prilagodjava promenama na istom. Shodno tome i mi smo prilagodili kamatne stope i uveli promenljive komponentu u svim našim konkursima, trudeći se da i dalje budemo najpovoljniji na tržištu.

Intenzivno se apeluje na fizčka i pravna lica koja žele da koriste sredstva programa IPARD III da se pripremaju za isti. Šta RFV očekuje u tom smislu s’ obzirom na to da u svom portfoliju ima dugoročne kredite za investicije u okviru IPARD programa?

-Kao što je poznato, Evropska komisija je ove godine usvojila IPARD III program Republike Srbije za period 2021-2027.godina. Fond u svom portfoliju ima kreditnu liniju za investicije u okviru IPARD programa, koja je namenjena za podršku investicijama u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije. Potencijalni korisnici podnose zahtev za sredstva kod Fonda, nakon što prethodno podnesu zahtev za odobravanje projekta kod nadležnog organa. Na osnovu odobrenog kredita, ugovor se zaključuje nakon dobijanja rešenja nadležnog organa o odobravanju projekta. Ovaj kredit se odobrava sa rokom vraćanja  do 7 godina, do 24 meseca je period mirovanja, bez učešća i bez naknade za obradu zahteva. Ovim kreditom se pruža finansijska  podrška kod nabavke pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina i izgradnje i rekonstrukcije objekata. S obzirom na usvojen IPARD III program, Fond u narednom periodu očekuje veće interesovanje za ovu kreditnu liniju.

Obezbeđenje predfinansiranja IPA projekata putem kratkoročnih kredita deo je ponude RFV. Kakvo je tu interesovanje?

-Razvojni fond obezbedjuje finansijsku podršku radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa, kao i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora. Najteži deo za nosioce projekta je obezbediti inicijalno finansiranje, te RFV vrši predfinansiranje prvog i drugog izveštajnog perioda i time omogućava realizaciju projekta. U poslednje dve godine imamo povećano interesovanje i za ovu kreditnu liniju.

U nastojanju da drži korak sa vremenom u portfoliju RFV našao se i dugoročni kredit za finansiranje klimatski održivih investicijama. O proizvodnji energije iz obnovljivih izvora intenzivno se govori, a kakva je situacija u praksi? Ko iskazuje interesovanje za  ovakve investicije?

-Imajući u vidu da se sve veća pažnja posvećuje uštedi energije, unapređenju energetske efikasnosti, smanjenju emisije štetnih gasova, povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije, Fond je 2022.godine plasirao na tržište konkursnu liniju za dugoročne kredite za finansiranje klimatski održivih investicija. Ovo je jedan od osnovnih razloga zašto se Fond opredelio da izdvoji sredstva za investicije ove vrste, koje su sve popularnije u svetu. Ujedno, saradnja sa Zelenim klimatskim fondom i dobijanje statatusa implementacionog partnera, a sve sa ciljem pristupa investicionim instrumentima ove institucije, takođe je razlog zbog kojeg se Fond u sve većoj meri okrenuo ovoj kreditnoj liniji. Imajući u vidu da naši ljudi nisu još uvek u dovoljnoj meri informisani o ovoj materiji, raduje nas podatak da ih je sve veći broj koji prepoznaju benefite korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Svakim danom naši zaposleni se susreću sa sve većim interesovanjem  potencijalnih korisnika za ovu kreditnu liniju, naročito za investicije u solarne panele, a taj trend će se sigurno nastaviti i u budućnosti.

Još mesec dana je ostalo do kraja godine. Ima li još uvek mogućnosti za konkurisanje u RFV?

-Naravno da postoji. Naime, Konkursi Razvojnog fonda APV nisu vremenski ograničeni i otvoreni su tokom čitave godine. Moram da napomenem da sredstava planiranih za finansiranje kreditnih linija ima dovoljno po svim konkursima Fonda.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Da li se u narednoj godini mogu očekivati izvesne promene počev od uslova kreditiranja pa do proširenja ponude?

-Razvojni fond kao renomirana institucija pred sebe uvek postavlja najviše ciljeve i ulaže napore kako bi svoje proizvode što bolje približio potrebama krajnjih korisnika. Prilagodjavamo uslove i uvodimo novine u konkurse, a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom.

Za kraj bih poželeo svim posetiocima sajta “AGROPORTAL –znanje je moć” srećnu i uspešnu 2023 godinu.

 

Piše: Jasna Bajšanski