IXter A nošene prskalice – jednostavano korišćenje uz efikasan rad

Rad s prskalicama iXter A se može dodatno olakšati korišćenjem jednostavne daljinske kontrole što omogućava Remote Control ili korišćenjem kontrolnog kompjutera FlowMate Control.

U bogatom programu priključnih mašina familije Kverneland jesu i nošene ratarske prskalice serije iXter A. Ove prskalice se proizvode u verzijama sa rezervoarima zapremine 800, 1.000 i 1.200 litara. Prskalice se po želji korisnika mogu isporučiti sa dva tipa krila. Jedan su HOSA aluminijumska krila radne širine 12 do 15 m, a druga HC krila radne širine 18, 20 odnosno 21 metar. Na ovim nošenim prskalicama ugrađuju se i pumpe različitog kapaciteta, od 100, 150 i 200 litara u minuti. Zajedničko za sve prskalice iXter A jeste jednostavno i lako upravljanje preko kontrolnog panela, hemijskog induktora, rezervoarom sa vodom za pranje ruku i ormanom za čistu odeću koji se nalaze na istoj strani prskalice.  Rad s prskalicama iXter A se može dodatno olakšati korišćenjem jednostavne daljinske kontrole što omogućava Remote Control ili korišćenjem kontrolnog kompjutera FlowMate Control. Kontrolni panel je smešten na levoj strani prskalice, a sve važne funkicije su odvojene.

Remote Control obezbeđuje upravljanje uključenjem/isključenjem do 7 sekcija, isključenje agitacije, kontrolu pritiska, predselektovanje hidrualiičnih funkcija na krilima, dok FlowMAte Control FMC obezbeđuje korisniku da memoriše do 25 različitih polja.

Ova serija prskalica korisnicima donosi brojne prednosti. Jedna od njih ogleda se u izboru HOSA ili HC krila, a druga jeste i to što je težište prskalice pomereno ka traktoru pa je rad s prskalicom stabilniji. Težište koje je bliže traktoru obezbeđuje i maksimalni prenos težine na traktor. Iako je pomerano težište i dalje je nesmetan pristup priključnom vratilu i jednostavno je njegovo spajanje.

Na prskalicama serije iXter A lako se uočava i koncept pune integracije što obuhvata i kontrolni panel, a zahvaljujći iXclean sistemu svaki litar tečnosti se broji.

 

Krila prskalice

Nova generacija HC krila odlikuju se trouglastom konstrukcijom što omogućava velike brzine čak i u veoma teškim uslovima rada. Ova krila su ekstremno jaka i pouzdana. Korišćenjem Domex čelika za izradu krila ona su postala jača ali istovremno i lakša što je uticalo i na manju masu mašine.

Krila prskalice HOSA radne širine 12 i 15 metara su aluminijumska, a sklapaju se po “Z” principu: bočno pomeranje je omogućeno da bi se brzo smanjila širina krila i prešle prepreke u polju. Aluminijumski profil je dizajniran tako da obezbeđuje maksimalnu rezistentnost.  S obzirom da na krilima nema varova obezbeđena je izuzetna čvrstoća, a ova krila su upotpunosti zaštićena od ogrebotina i korozije.

Jednostavnost korišćenja

Induktor hemijskog sredstva zapremine 30 litara montiran je na tački okretanja i potpuno je integrisan u okvir prskalice. Deo prskalice jeste rotirajuća mlaznica za ispiranje, a na terenu se prskalica može oprati vodom iz rezervoara za čistu vodu. Punjenje rezervoara je vrlo jendostavno zahvaljujući pristupačnosti otvoru. Paralelno na ovim prskalicama se može koristiti više hemijskih sredstava.

Na svim kompjuterima uz prskalice dostupne su i ENFO funkcije za punjenje i ispiranje prskalice. Ova pametna tehnologija omogućava preciznu primenu prskalice bez suvišnog trošenja hemikalija i postizanjem uštede vode  što ima veoma pozitivan efekat i na životnu sredinu.

Ostavite komentar