Jesenja zaštita koštičavog voća

 

Koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta, lokaliteta i kondicije zasada, nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 70% lišća žuto i opalo.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita uljane repice iz kasnih rokova setve

 

 

U narednom periodu u zasadima treba sprovesti mehaničke, pomotehničke i hemijske mere zaštite, kako bi se smanjio infektivni potencijal patogena u voćnjacima i kako bi stabla u što boljoj kondiciji ušla u sledeću vegetacionu sezonu.

Pre svega, u zasadima treba pristupiti orezivanju i uklanjanju suvih i obolelih grana, a tamo gde je moguće i sakupljanju i uništavanju mumificiranih plodova i opalog lišća.

Simptomi bakterioze na višnji

Nakon toga, može se početi sa jesenjom zaštitom preparatima na bazi bakra, tzv. plavim tretmanom. Sprovođenje ovog tretmana se preporučuje kada opadne 50-70% lisne mase, a registrovani su sledeći preparati:

 

Preparat Aktivna materija Doza/Koncentracija Biljna vrsta
Bakarni oksihlorid 50 bakar-oksihlorid 0,75% breskva, šljiva, trešnja, višnja, kajsija
Curenox 50 wp bakar-oksihlorid +

 

bakar-hidroksid

1,5-2 kg/ha breskva, nektarina, šljiva, trešnja, višnja, kajsija
Grifon 4 l/ha breskva, nektarina, šljiva, trešnja, kajsija
Everest bakar-hidroksid 0,6-0,8% breskva, šljiva, višnja

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode radi što bolje pokrivenosti biljaka.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja