Zaštita uljane repice iz kasnih rokova setve

 

Setva uljane repice je na pojedinim proizvodnim područjima dosta kasnila zbog nedostatka padavina.

Na površinama gde je setva sprovedena tek krajem septembra i početkom oktobra, biljke su u početnim fazama razvoja kada su i najosetljvije na napad štetočina.

 

 

ČITAJTE I: Problemi tokom vađenja šećerne repe na treitoriji Srednjeg Banata

 

 

Na ovim usevima se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose koje ishranom mogu pričiniti veoma značajne štete.  Usled jačeg napada može doći i do golobrsta. Prisustvo odraslih jedinki buvača koje rupičasto izgrizaju kotiledone i mlado lišće. Značajno je i prisustvo lisnih vaši koje direktne štete usevima nanose tako što sisaju sokove biljaka, međutim mnogo značajnije štete mogu prouzrokovati kao prenosioci biljnih virusa.

Trenutni uslovi u proizvodnji pogoduju povećanoj aktivnosti pomenutih štetočina što povećava i rizik od nastanka šteta na usevima.

Buvači na uljanoj repici

Hemijske mere suzbijanja navedenih štetnih insekata treba izvoditi po postizanju pragova štetnosti:

– Repičina lisna osa – jedna mlada pagusenica po biljci ili 0,5 starijih pagusenica po biljci

– Lisne vaši – 20% infestiranih biljaka lisnim vašima u fazi uljane repice od kotiledona do 6 razvijenog lista (EPPO standard (PP 2/8(1))

-Buvači – 5-10% uništene lisne površine.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Proizvođačima uljane repice iz kasnih rokova setve se preporučuje redovni obilasci useva uljane repice i po potvrdi prisustva štetnih insekata i postizanju navedenih pragova štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 

Preparat Aktivna materija Doza
Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux deltametrin 0,2-0,3 l/ha
Grom lambda-cihalotrin 0,2-0,25 l/ha

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja