Jesmo li spremni za proizvodnju zelene energije?

 

Energija je skupa, njena proizvodnja zagađuje životnu sredinu, čovečanstvu su potrebne sirovine koje će zameniti ugalj i naftu, neophodne su inovacije u sferi energetike – o ovim temama sve više se priča na različitim međunarodnim forumima, panel diskusijama, medijima, naučnim skupovima. Opšti zaključak je da se čovečanstvo u svim sverama, pa i energetici, mora vratiti prirodi. Mnogo toga je pokvareno u tom odnosu i krajnji je momenat da se greške ispravljaju. Kao posledicu ovoga imamo težnju ka „zelenom“ – zelena privreda, zelena poljoprivreda, zelena energija… da bi se vratili do onoga što smo imali, uzimali zdravo za gotovo i besomučno trošili -zelene planete.

Sve ovo bio je povod da se u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu „Serbio“ u Novom Sadu održi SEE Energy – Connect&Supply III 2021, konferencija čija centralna tema je bila „Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba agrarne i drvne biomase“.

Tržište biomase i bioenergenata sada je dobro razvijeno

Tokom dva dana, u četiri sesije, govorilo se o biomasi/biogasu i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora u Srbiji, proizvodnji toplotne energije u cilju zaštite životne sredine, logistici i sistemima za prikupljanje i transport iz žetvenih ostataka, kukuruzne silaže i stajskog đubriva,  ali i o koišćenju drvne biomase za energetske potrebe u Srbiji.

-Smatramo velikim uspehom što je Nacionalna asocijacija za biomasu „Serbio“ za svojih devet godina poslovanja i rada organizovala sedmu međunarodnu konferenciju jer smo od nepoznatih uspeli da postanemo prepoznatljivi. Sem toga, na samom početku našeg rada tržište kojim se mi bavimo bilo je veoma nerazvijeno. Naša misija je da ga razvijemo, a naš cilj je da napravimo održivo tržište bioenergije, poručila je učesnicima konferencije Nataša Rubežić, predsednica Nacinalne asocijacije za biomasu „Serbio“.

Ona je rekla da se ova asocijacija može pohvaliti i značajnim rezultatima na terenu. Biomasa je počela da se koristi, dobila je svoju svrhu i sada već postoji dobro tržište biomase i dobijenih energenata. To sve mora da se unapređuje, te je Asocijacija „Serbio“ podrška velikim investicionim projektima kako sa državnim organima tako i sa svojim višegodišnjim partnerom GIZ-om, sa UNDP i KFW i svima onima koji rade na izradi projektno-tehničke dokumentacije i kasnije na realizaciji svih velikih projekata koji se uglavnom odnose na toplane koje za energent trabaju da koriste neku vrstu biomase. Sa druge strane, podrška se pruža privatnim kompanijama koje sprovode razne projekte energetske efikasnosti za proizvodnju energenata i energije iz biomase.

Adekvatna Strategija poljoprivrede donosi adekvatne subvencije za zelenu energiju

Na konferenciji su učestvovali i državni sekretari ministarstava rudarstva i energetike, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i zaštite životne sredine.

-Svesni smo da potrebe, kako u svetu, tako i u našoj zemlji, za energijom neprekidno rastu kao što raste i potreba za proizvodnjom veće količine hrane zbog narastajuće populacije. Upravo ove činjenice ukazuju da aktivnosti u poljoprivredi i agroindustriji postaju sve intenzivnije, a ove grane su značajan potrošač energije. To je razlog zbog kojeg smo sa izvesnom merom zabrinuti  zbog mogućeg negativnog uticaja ekspanzije poljoprivredne proizvodnje na životnu sredninu i korišćenja različitih energenata, rekao je Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz napomenu da, s’ druge strane, postoji ohrabrenje od Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva da ubrzaju proces energetske tranzicije naše zemlje kroz veće i značajnije korišćenje obnovljivih izvora energije, odnosno proizvodnje zelene energije. Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije koji je donet, prepoznao je agrarnu i drvnu biomasu kao značajan izvor energije. Imajući u vidu značaj korišćenja agrarne i drvne biomase, njene količine, mogućnosti i prednosti u proizvodnji energije, sa optimizmom se može gledati na naredne godine. Očekivanja su okrenuta ka adekvatnoj Strategiji poljoprivrede koja bi donela i adekvatne subvencije za sektor poljoprivrede i agroindustrije kako bi one postale i proizvođač energije, a ne samo njen potrošač.

Mahmutović je takođe zaključio da je, kada se govori o proizvodnji energije iz različitih, posebno obnovljivih izvora,  neophodno suočavanje sa problemom  i njegovo prevazilaženje bez minimiziranja i dnevnopolitičkih interesa.

Do čistog vazduha preko bimase

Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivna Hadži Stošić je podsetila da je ovo ministarstvo problem kvaliteta vazduha izdvojilo kao prioritetno te je zbog toga važan prelazak sa tradicionalnih na obnovljive izvore energije.

-U protekloj godini Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je tri konkursa i obezbedilo oko 400 miliona dinara kao podršku lokalnim samoupravama kroz projekte kojima se smanjuje zagađenje vazduha – zamene starih kotlova, projekte kojima se smanjuje zagađenje vazduha iz individualnih ložišta i za pošumljavanje, rekla je Hadži Stošićeva i kao najveće zagađivače vazduha navela kućna ložišta, upotrebu fosilnih goriva, veliki broj motornih vozila i nepovoljne meteorološke uslove.

Prema njenim rečima nastojanja su da se ubrza proces gasifikacije u individualnim domaćinstvima i na taj snačin smanji zagađenje vazduha. U narednom periodu u fokusu će biti toplane koje koriste mazut i ugalj, te da se za proizvodnju toplotne energije u što većoj meri upotrebljava biomasa.

Investicioni plan vredan 17 milijardi evra   

Po studijama energenata koje su dostupna Srbiji, biomasa ima veći energetski potencijal od energije sunca ili energije vetra, saopštio je ovom prilikom Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike  uz napomenu da ovo ministarstvo poslednjih godinu dana pored donetih zakona i realizacije planova, preduzima i konkretne korake upotrebe biomase kako u sektoru domaćinstava tako i u javnom sektoru u sistemu daljinskog grejanja.

-Po zadnjoj Strategiji bioenergenata u Republici Srbiji biomasa ima najveći potencijal ali, reč je o skupim tehnologijama i skupim projektima. Kada se govori o sektoru domaćinstava otvoren je poziv za mere energetske efikasnosti koje podrazumevaju zamenu kotlova. Za sada je 67 opština otvorilo Javne pozive, a na njih se javilo više oko 200 firmi od kojih građani biraju one koje im odgovaraju za zamenu kotlova i korišćenje peleta i drvnog goriva. Očekujemo da do kraja ovog mesece bude sklopljeno oko 5.000 trojnih ugovora između građana, lokalnih samouprava i izvođača radova, objasnio je Lakićevič.

On je podsetio i da je objavljen javni poziv za postavljanje solarnih panela u domaćinstvima. Prijavilo se više od 30 lokalnih samouprava. Sledeći korak je objavljivanje javnog poziva za firme koje se bave ovim poslom, a od strane lokalnih samouprava.

-Što se tiče podsticaja za obnovljive izvore energije mi prve aukcije očekujemo do kraja godine. Mnogo je interesenata, Elektrodistribucija Srbije ima toliko prijava da je sada pitanje da li mreža može da podži nove obnovljive izvore energije. Prilikom prelaska na obnovljive izvore energije vodimo računa o akumulacionim kapacitetima elektične energije, te razmatramo reverzibilni Đerdap 3 kao potencijal da se u vršnim potrošnjama sačuva energija i upravo to je jedan od glavnih izazova u toj oblasti. Ministarstvo je pripremilo investicioni plan za sve one koji su zainteresovani i on je vredan 17 milijardi evra, a koji će uskoro biti i javno predstavljen, rekao je Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Konferencija je bila prilika da svoje ponude predstave i investicioni i finansijski sektor kao i nauka, te je tema „Nova era u proizvodnji zelenog vodonika“ privukla pažnju učesnika posebno zbog činjenice da, zahvaljujući naučnom radu i novim tehnologija, tečni vodonik može da se nađe u širokoj primeni, ta da potisne biodizel koji se koristi za obavljanje poslova u poljoprivredi. 

Piše: Jasna Bajšanski

Ostavite komentar