Kako zajednice pčela koriste medenje bagrema?

U prvoj polovini maja pčelari Srbije očekuju cvetanje bagrema. Ako u toku proleća njegove pupoljke ne oštete kasne mrazevi, i ako za vreme njegovog cvetanja budu povoljni vremenski uslovi, najverovatnije će obilno mediti.

Bagrem najbolje medi na tempeaturi iznad 24 stepena i kada noću temperature nisu ispod 14 stepeni.

Zajednice pčela će medenje bagrema koristiti prema svom trenutnom prirodnom biološkom razvoju. Nedovoljno razvijenim društvima, medenje će omogućiti adekvatnu ishranu sve većoj količini legla. Optimalno snažne zajednice, kod kojih je instinkt razvoja ustupio mesto instinktu sakupljanja hrane, imaće proporcionalno manje legla, ali će zato uneti maksimalne količine nektara zbog obezbeđenja svog opstanka i pripreme za stvaranje roja. Pčelinje zajednice na vrhuncu svoje moći, bagremovu pašu koriste za ostvarenje svog najuzvišenijeg cilja održanja vrste, koji počinje i završava se rojenjem!

Samo prirodno rojenje nije dobro u jakoj paši jer dolazi do pada radnog elana i pada u prinosu nektara u košnici. Najraniji simptomi pripreme pčelinjeg društva za rojenje su izgradnja trutovskih ćelija i odgajanje velike količine trutovskog legla. Sledeći simptom, koji se javlja oko 15 dana posle polaganja jaja u trutovske ćelije, jeste polaganje jajašca u prazne matične ćelije na bočnim i donjim rubovima satova. Najsigurniji simptom da je pčelinje društvo ušlo u rojevo stanje je momenat kada jako uzbuđene rojne pčele nateraju maticu da polaže jaja u matične ćelije, a pogotovu kada su već poklopljene larve u matičnjacirna. Posle pojave otvorenih rojevih matičnjaka pčele se smiruju. Kad pĉelinja društva uđu u rojevo stanje, njihova aktivnost jako opada, što traje celih 15 do 20 dana, pa i više. Mlade pčele sve manje hrane maticu i ona polaze mali broj jaja ili čak potpuno obustavlja polaganje.

Vrlo je bitno da u toku cele godine košnica ima dobru ventilaciju i da u pčelinjem klubetu ima dovoljno kiseonika. Naročito je važno da u glavnoj bagremovoj paši kočnica ima dobru ventilaciju jer treba preraditi nektar sa oko 60% vode u med sa 18-20% vode. Zato je potrebno čim počne nektarenje potpuno otvoriti donju ventilaciju (izvaditi daščicu na podnjači gde pčele ulaze i izlaze). Takođe otvoriti i gornju ventilaciju, a to ostvarujemo vađenjem pregradne daske u zbegu ili povlačimo unazad za oko 1 cm gornji nastavak ili poklopnu dasku.

Izvor: Domaćinska kuća

Ostavite komentar