Kruška traži zaštitu

Na području Srbije zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama cvetanja.

U zasadima krušaka u kojima je otvaranje prvih cvetova registrovano u periodu od 27.3. do 31.3. sa padavinama koje se prognoziraju od utorka, stvoriće se rizik od infekcije cvetova bakterioznom plamenjačom jabučastog voća.

U cilju zaštite kruške od ovog veoma destruktivnog oboljenja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Takođe, najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite kruške od navedenog patogena, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal extra) u koncentraciji 0,25%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu. U fazi cvetanja voća, potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Ostavite komentar