Leskovac: 101 milion podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede

 

I ove godine Grad Leskovac će preko Budžetskog fonda dodeliti sredstva za razvoj poljoprivrede.

Konkurs je raspisan u periodu od 24. juna i trajaće do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 12.07.2024. godine.

Sredstva su obezbeđena iz budžeta grada, ukupno 101 milion dinara.

 

ČITAJTE I: Podnošenje zahteva za podršku proizvođačima šećerne repe do 5. jula

 

 

U pitanju su mere:

* 101 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

* 301 – Bušenje bunara u funkciji navodnjavanja dubine do 100 metara, prečnika 80 do 300 mm,

* 304 – Podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda

* 402 – Za udruženja sa teritorije grada Leskovca koja imaju u planu učestvovanje ili organizovanje manifestacija sajmova, izložbi

Foto: Agroportal.rs

Za meru 101 zahtev mogu da podnesu sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada Leskovca koja su uložila u kupovinu nove opreme i mehanizacije za stočarsku, voćarsk–vinogradarsku, povrtarsku proizvodnju, za nabavku priključnih mašina za obradu zemljišta, opremu za pčelarstvo, podizanje zasada u voćarstvu.

Spisak opreme koji je prihvatljiv nalazi se u tekstu Konkursa i objavljen je na sajtu grada Leskovca. Maksimalni iznosu koji poljoprivrednici mogu da ostvare za jednu šifru investicije iznosi 125.000,00 dinara, odnosno od 30-60% od prihvatljivih troškova, bez obračunatog PDV-a, osim za podizanje zasada u voćarstvu gde mogu da ostvare 130.000,00. Ukupno za meru 101 poljoprivrednik može maksimalno da ostvari budžet 250.000,00 dinara. Ukupan budžet za meru 101 iznosi 97.800.000,00 dinara.

Foto: Pixabay

Za bušenje bunara u funkciji navodnjavanja povraćaj je od 30 do 60% od prihvatljivih troškova, bez obračunatog PDV-a, maksimalno 160.000 dinara. Ukupan budžet za meru 301 iznosi 800.000,00 dinara.

Mera 304 je namenjena za zaštitu geografskog porekla proizvoda i zahtev mogu da podnesu udruženja i zadruge sa teritorije grada Leskovca. Ukupan budžet za ovu meru je 2.100.000,00 dinara.

Foto: Pixabay

Mera 402 predviđena je za udruženja sa teritorije grada Leskovca koja imaju u planu organizovanje odnosno učestvovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama. Ukupan budžet za ovu meru je 300.000,00 dinara.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Neophodna dokumentacija za prijavu:

 1. Zahtev za podsticajna sredstva
 2. Kopija važeće lične karte
 3. Kopija potvrde o izvršenoj registraciji ili obnovi u Registar poljoprivrednih gazdinstava
 4. Kopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o strukturi biljne proizvodnje
 5. Kopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o životinjama (za sektor mleko, meso i pčelarstvo)
 6. Listing stanja stočnog fonda na gazdinstvu (za sektor mleko, meso i pčelarstvo)
 7. Kopija potvrde/kartice o namenskom tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva (original na uvid)
 8. Original fiskalnog isečka i računa otpremnice izdatog u periodu od 22.06.2023. pa do dana zatvaranja Konkursa
 9. U slučaju da se radi o robi koja je kupljena od preduzeća koje nije u sistemu PDV-a (nije u mogućnosti da izda fiskalni isečak) potrebno je dostaviti overen izvod iz banke o transakciji na ime kupovine robe
 10. Kopija garantnog lista za kupljenu robu (ako podleže garanciji)
 11. Ako ne podleže garanciji izjava dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista
 12. Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave grada Leskovca koje nije starije od trideset dana
 13. Original ili overena kopija Deklaracije o ispravnosti sadnog materijala na ime podnosioca Zahteva

Izvor: Grad Leskovac