Podnošenje zahteva za podršku proizvođačima šećerne repe do 5. jula

Podsećamo da se zahtev za odobravanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine podnosi do 5. jula 2024. godine, zaključno.

Javni poziv raspisalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

 

ČITAJTE I: Do 5. jula prijave pčelara za subvencije; 1.000 dinara po košnici

 

 

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Pravo na finansijsku podršku za šećernu repu, ostvaruje se u iznosu od 35.000 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe, a najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Poljoprivredni proizvođač ima pravo na korišćenje finansijske podrške ako je celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučio proizvođačima šećera.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Proizvođač šećera može podneti samo jedan zahtev za odobravanje finansijske podrške na osnovu ovog Javnog poziva.

Kompletan tekst javnog poziva možete videti OVDE.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede