Ministarstvo poljoprivrede pozvalo banke da se uključe u realizaciju novog projekta sa Svetskom bankom

U sklopu sprovođenja Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia Competitive Agriculture Project- SCAP) koji implementira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije iz Zajma Svetske Banke, predviđeno je i učešće sektora poslovnih banaka.

Poslovne banke koje su zainteresovane za učešće u sprovođenju projekta će sa Ministarstvom sklopiti Ugovor o saradnji, slično kao i kod sprovođenja mera kreditne podrške farmerima.

-Pozivamo poslovne banke zainteresovane za učešće na sprovođenju Projekta konkurentna poljoprivreda Srbije da uzmu učešće na informativnoj radionici vezanoj za objavljivanje prvog Javnog poziva u sklopu sprovođenja ovog Projekta, navodi se u ovom pozivu.

Zainteresovane poslovne banke se mogu prijaviti na email adresu radivoj.nadlacki@minpolj.gov.rs

Svaka zainteresovana poslovna banka može delegirati maksimalno tri lica koje će putem aplikacije ZOOM učestvovati na informativnoj radionici.

Prijavu i spisak lica koja će ispred zainteresovane poslovne banke učestvovati na informativnoj radionici proslediti na pomenutu email adresu najkasnije do ponedeljka u 18 časova, kako bi informativna radionica bila organizovana u sredu 07.04.2021.

Nakon sagledavanja broja prijavljenih učesnika i tehničkih mogućnosti zainteresovani će biti obavešteni o tačnom vremenu održavanja informativne radionice kao i o ostalim informacijama vezanim za uključenje na radionicu.

Ostavite komentar