Na vidiku novi lekovi protiv varoe

Varoa – Varroa destructor je najpoznatija napast, parazit medonosnih pčela, koja ugrožava pčelinje zajednice i njihovo preživljavanje širom sveta. Danas je varoa prisutna skoro u svakoj košnici na svetu, i sve više izaziva fizičke i fiziološke poremećaje kod pčela hraneći se hemolimfom i masnim tkivom pčela (manje telo, kraći abdomen, deformiteti krila, nepravilan razvoj organa). Ovaj parazit znatno slabi imuni sistem pčela, sprečavajući ekspresiju gena povezanih sa imunitetom, što za posledicu ima kraći životni vek pčela i, konačno, uginuće pčelinje zajednice u celini.

I dan danas u velikom delu sveta hemijski tretmani predstavljaju jedino rešenje protiv varoe. Iako iz odgajivačkih projekata širom sveta znamo da je moguće selekcionisati pčele koje uspešno mogu da izađu na kraj sa varoom, to nije lako učiniti iz ugla običnog pčelara, jer taj proces zahteva dosta strpljenja i hrabrosti pčelara. Zato istraživači nastavljaju da testiraju raznovrsne hemikalije protiv varoe.

Sve manja efikasnost pojedinih varoacida i razvoj otpornosti na pojedine od njih, ubrzala je potražnju za alternativnim efikasnim opcijama, odnosno hemikalijama za tretman varoe, koje bi bile visokoefikasne, a istovremeno imale minimalne negativne efekte na medonosne pčele. Istraživači iz Kanade su u svojim eksperimentima ispitivali toksičnost 16 aktivnih sastojaka i 9 formulisanih proizvoda na varou i medonosne pčele.

Rezultati su pokazali da je visoka toksičnost ispitivanih aktivnih sastojaka kod varoe prouzrokovala do 92% smrtnosti, i utvrđeno je da su ove supstance bezbedne za medonosne pčele.

O kojim se sredstvima tačno radi i kako i šta je tačno otkriveno, čitaćete u celovitom tekstu koji će biti objavljen u časopisu „Srpski pčelar“ za jun ove godine. Novi lekovi protiv varoe su definitivno na vidiku.

Priredio: Milan S. Matejić

Izvor: SPOS

Ostavite komentar